Tarieven 2022


De nieuwe tarieven voor 2022 zijn bekend. Net zoals in voorgaande jaren hebben wij deze tarieven op onze website gepubliceerd.

De nieuwe tarieven voor 2022 zijn bekend. Net zoals in voorgaande jaren hebben wij deze tarieven op onze website gepubliceerd.

Trends

De bij ons jeugdhulpstelsel passende tarieven zijn gebaseerd op de trends in de cijfers en kennis en ervaring vanuit ons zorglandschap. In ons onderzoek hebben we ook tarieven en kostprijsonderzoeken van andere resultaatgerichte jeugdhulpregio’s en landelijke formats voor tarieven meegewogen.

Reele tarieven

Daarnaast hebben we aandacht voor het vormgeven aan en hanteren van reële tarieven. Tot slot zijn we ons ervan bewust dat de tarieven voldoende toereikend blijven om het beroep van zorgprofessional aantrekkelijk te maken en te houden. De nieuwe tarieven 2022 zijn vastgesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten. Afhankelijk van de bewegingen binnen de zorgprofielen en de verhoging van de tarieven worden de effecten daarvan meegenomen in de financiële prognoses voor 2022.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 19-07-2023

Tarieven 2022 bekend