TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb)


De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt u als energie-intensieve mkb'er meer adem om uw bedrijfsmodel toekomstbestendig te houden.

De TEK-regeling is bedoeld voor energie-intensieve bedrijven uit verschillende sectoren. De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Als zorgaanbieder komt u in aanmerking voor de TEK-regeling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Minimaal 7 procent van uw omzet gaat naar energiekosten;

- Uw bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie:

- U heeft minder dan 250 werknemers

- Uw jaaromzet is maximaal €50 miljoen

- Uw jaarbalans is maximaal €43 miljoen

U kunt uw aanvraag online indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek.

Op de website van RVO vindt u ook meer informatie over de TEK-regeling, zoals de specifieke voorwaarden, de subsidiebasis, de berekening van uw energie-intensiteit en uw subsidiebedrag. Daarnaast kunt u het webinar over de TEK-regeling terugkijken, waarin de regeling wordt uitgelegd en vragen worden beantwoord.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met RVO via het TEK-telefoonnummer: 088 042 44 60 of via de livechat op de website.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 12-06-2023