Twan Zopfi: “Mensen voelen zich gewaardeerd door ontschotting bij de Proeftuin”


“We schrijven 1999 als ik een handtekening zet onder mijn diploma fysiotherapie. Een jaar daarvoor liep ik stage in verpleeghuis Wiekendael op de revalidatieafdeling. Ik had daar wekelijks een multidisciplinair overleg waar alle revalidanten integraal werden besproken en de afzonderlijke disciplinedoelstellingen op elkaar werden afgestemd.

We schrijven 2018 als de gemeenteraad van Zundert mij voor het eerst benoemt als wethouder. Een jaar daarna ben ik erachter gekomen dat de vanzelfsprekendheid van integraal denken die ik 20 jaar terug als normaal leerde kennen, in het sociaal domein van gemeenteland helemaal niet zo normaal is.

Het ontbreken van die integraliteit leidt tot situaties die volgens het oerwoud aan regeltjes, schotten en procedures wel kloppen, maar volgens de bedoeling van dat oerwoud echt niet deugen.

Het deugt niet omdat er geld, tijd en energie wordt verspild. Dat zou overigens niet erg zijn, als het vervolgens wel leed bespaart. Maar het tegenovergestelde is waar. Het berokkent ook nog eens veel leed.

Daarom ben ik gepassioneerd en hartstochtelijk bepleiter van alle pilots, initiatieven, acties, werkwijzen die dit fenomeen de kop in drukken. Onze Proeftuin hoort bij die categorie.

De Proeftuin kijkt verder dan de schotten. Het kijkt naar het gehele plaatje. De Proeftuin doet wat nodig is voor de betrokkenen in hun eigen specifieke situatie. Nog maar amper gestart, bewijst het de grote meerwaarde van integraal kijken.

Allereerst omdat mensen erkend en herkend worden. Daardoor voelen ze zich gewaardeerd. Ze voelen dat ze er mogen zijn. Vervolgens, minder belangrijk maar waar, omdat het kosten bespaart en frustraties bij alle partijen vermindert.

Het is aan ons om de Proeftuin geen pilot meer te laten zijn, maar de normale werkelijkheid.”

Twan Zopfi, voormalig wethouder gemeente Zundert


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 01-09-2023

Voormalig wethouder Twan Zopfi