Uitgebreide cijfers en feiten inkoop jeugdhulp


Op 1 juli 2023 zijn de nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders in West-Brabant West ingegaan. Het gaat hierbij om jeugdhulp Laagcomplex, Hoogcomplex en Gezinsvervangende Woonvormen. De intensieve inkoopperiode volgens de Open House-methodiek is hiermee succesvol afgerond.

Wat cijfers en feiten op een rij:

 • 125 verificatiegesprekken
 • 3 nieuwe jeugdhulpaanbieders
 • Besproken tijdens verificatiegesprekken
 • aangeleverde bewijsstukken ter verificatie
 • kennismaken/kennisnemen van het profiel van de jeugdhulpaanbieder en zijn/haar aanbod; het beoordelen ervan als passend binnen het niet vrij toegankelijke veld
 • structuur van de onderneming van de jeugdhulpaanbieder en de financiële positie aan de hand van jaarrekeningen
 • een check op de gegevens uit het Grip-dashboard
 • 30 jeugdhulpaanbieders, die tot 1 juli 2023 gecontracteerd waren, hebben geen nieuw verzoek tot toelating gedaan.
 • 10 jeugdhulpaanbieders zijn niet door de verificatie heen gekomen en voldoen vooralsnog niet.
 • Contracten worden voor onbepaalde tijd aangegaan.
 • Landelijke contractstandaarden worden gevolgd.
 • Aantal jeugdhulpaanbieders Hoogcomplex: van 6 naar 4.
 • Aantal jeugdhulpaanbieders Laagcomplex: van 127 naar 90.
 • De nieuwe overeenkomst heeft betrekking op jeugdigen voor wie het arrangement start vanaf 1 juli 2023.
 • Aanbieders kunnen per 1 oktober 2023 bij de eerstvolgende mogelijkheid een verzoek tot toelating te doen. Jaarlijks kan per 1 maart en per 1 oktober verzoeken worden gedaan door nieuwe toetreders.
 • Bij aanbieders die niet terugkeerden als gecontracteerde aanbieder per 1 juli 2023 worden geen nieuwe arrangementen afgenomen. Zij dienen alle lopende arrangementen af te ronden.
 • Jeugdigen die op 1 juli 2023 reeds jeugdhulp ontvingen, zullen deze blijven ontvangen op basis van de toentertijd geldende voorwaarden tot einde arrangement.
 • Lopende duurzame trajecten bij aanbieders gecontracteerd na 1 juli 2023 worden -afhankelijk van de einddatum van het arrangement - vanaf 1 juli 2023 geïndiceerd onder de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst. Uiterlijk een jaar na de start van de overeenkomst dienen alle duurzame trajecten opnieuw geïndiceerd te zijn naar de onderhavige overeenkomst. Totdat een traject geïndiceerd is naar de nieuwe overeenkomst, wordt deze uitgevoerd onder de oude overeenkomst.
 • Voor lopende arrangementen geldt dat deze tot uiterlijk 1 juli 2024 kunnen worden afgerond op basis van de voorwaarden zoals deze golden bij start van het arrangement onder de oude overeenkomst.
 • Voor lopende arrangementen bij aanbieders die vanaf 1 juli 2023 niet meer gecontracteerd zijn, geldt een overgangsregeling op grond waarvan de lopende arrangementen zoveel mogelijk worden afgerond. Aanbieders hebben uiterlijk tot en met 31 december 2023 de mogelijkheid om de lopende arrangementen af te ronden. Voor arrangementen duurzaam geldt dat de aanbieder de jeugdigen, waarbij voortzetting van de duurzame indicatie nodig is, overdragen aan een aanbieder die vanaf 1 juli 2023 wel gecontracteerd is.

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 07-07-2023