Verantwoording 2022


West-Brabant West continueert over 2022 de werkwijze van verantwoording conform voorgaande jaren. Dit houdt in dat er enkel een verantwoording hoeft te worden aangeleverd als een van onderstaande situaties van toepassing is:

Voormalig RTA partners

De voormalige RTA partners, te weten Amarant, GGZ Breburg, GGZ WNB, Koraal Groep, SDW en de Viersprong leveren de klachtenregistratie, een productieverantwoording en controleverklaring aan over 2022. Verantwoording vindt plaats conform het algemene accountantsprotocol productieverantwoording format I-Sociaal Domein.


De productieverantwoordingen ontvangen wij graag voor 01-03-2023 en de controleverklaringen voor 01-04-2023 via info@zi2t.nl.

Overige jeugdhulpaanbieders met een facturatie van € 125.000 of meer

Overige jeugdhulpaanbieders leveren een arrangementenverantwoording en bestuursverklaring aan indien zijn bij één of meerdere individuele gemeente € 125.000 of meer hebben gefactureerd over 2022. Indien er klachten zijn ontvangen over 2022 ontvangen wij graag ten alle tijden een klachtenregistratie. De benodigde formats zijn toegevoegd in de bijlage.
Wij ontvangen uw gegevens graag voor 01 maart 2023 via info@zi2t.nl.

Voor de juiste afhandeling binnen de gemeenten vragen wij u om, de facturen bij voorkeur uiterlijk 15 januari 2023, doch uiterlijk 30 dagen na beëindiging of na start van de jeugdhulp, te versturen naar de gemeenten. Om deze facturatie mogelijk te maken dienen ook de (eventueel) bijbehorende startberichten (JW305) en stopberichten (JW307) aangeleverd te zijn.

Mocht u hierover nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 20-01-2023