Verlenging overeenkomst Stichting SPRING voor inzet jeugdprofessionals 2022


Jeugdprofessionals die bij de lokale toegangen van de gemeenten werken, blijven zich ook in 2022 inzetten voor kinderen en jongeren en hun opvoeders.  De overeenkomst met samenwerkingspartner Stichting SPRING – verantwoordelijk voor de inzet van jeugdprofessionals- is verlengd tot en met 2022.

Europese aanbesteding

De negen gemeenten in West-Brabant West werken al sinds 2018 met HBO+ geschoolde jeugdprofessionals via SPRING. Dit gebeurde via een Europese aanbesteding. De jeugdprofessionals werken nauw samen met partners als het consultatiebureau, de jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGZ West-Brabant, de huisartsen en Veilig Thuis. De jeugdprofessionals leggen de verbinding tussen vrij toegankelijke zorg, niet vrij toegankelijke zorg en borging van veiligheid.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022