West-Brabant West proeftuin toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming


Onze regio werkt al een aantal jaren aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan jeugdigen die in een onveilige situatie zitten. Hiervoor hebben wij een intensieve samenwerking met onze veiligheidspartners. Door samen te werken in de veiligheidsteams met de jeugdprofessionals CVC, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen verbeteren we de zorg aan deze jeugdigen in onveilige situaties. In de afgelopen jaren hebben we goede ervaring opgedaan met de veiligheidsteams als samenwerkingsmiddel. Het blijkt dat door samen te oordelen over de onveiligheid en te bepalen welke inzet passend is, we kinderen efficiënter kunnen ondersteunen.

Programma toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming

Er zijn landelijk forse zorgen over de wijze waarop de jeugdbescherming in Nederland is georganiseerd. Veel wachtlijsten, dubbel werk en onvoldoende mogelijkheden om het gezin adequaat te ondersteunen zijn typerend voor dit moment. Om dit te verbeteren, is er een landelijk programma opgesteld om het toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming vorm te geven. In het toekomstscenario moeten de bestaande organisaties, betrokken bij de ondersteuning bij onveiligheid, op een andere manier en efficiënter gaan samenwerken. Met als doel de jeugdigen en gezinnen in een onveilige situatie beter te kunnen beschermen.

Proeftuinen

De start van dit programma toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming kenmerkt zich door onder andere zes proeftuinen aan te stellen. In deze proeftuinen wordt bekeken wat goed werkt om betere jeugd en gezinsbescherming te krijgen. Samen met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zeeland en Food Valley is West-Brabant West uitgekozen tot proeftuin. Onze methode voor de veiligheidsteams mogen wij met steun vanuit het programma komend jaar beproeven en verder ontwikkelen om die jeugd en gezinsbescherming te verbeteren.

Hiermee gaan wij komend jaar enthousiast aan de slag, waarbij we oog hebben voor efficiënte werkprocessen. Maar wij focussen ons ook op werkplezier van de professionals, waarbij wij de resultaten voor de jeugdigen voorop houden. We werken tenslotte samen om onze jeugdigen een veiligere en betere toekomst te geven!


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022