80% kwetsbare jongeren stroomt door dankzij onderwijs-zorgvoorziening


Plein3 is een succesvolle onderwijs-zorgvoorziening waar voortgezet speciaal onderwijs en zorg integraal worden aangeboden. Met een gepersonaliseerde aanpak en veel individuele begeleiding wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van de jongeren, vanuit het principe ‘relatie komt voor prestatie’.

Onderwijsvoorziening voor zeer kwetsbare jongeren

De inzet van Plein3 is erop gericht om de leervoorwaarden te optimaliseren, zodat een jongere snel weer terug in kan stromen in de school van herkomst of een ander passend vervolg.

Plein3 richt zich op een groep zeer kwetsbare jongeren, namelijk jongeren die uitstromen vanuit een gesloten plaatsing en waar geen alternatieve onderwijsvoorziening voor is. En jongeren bij wie de kans groot is gesloten geplaatst te worden en die geen perspectief meer hebben op onderwijs binnen een andere onderwijsvoorziening. Zonder deze voorziening zouden deze jongeren uit het onderwijs verdwijnen en thuis komen te zitten wat grote negatieve effecten kan hebben op o.a. de sociaal emotionele ontwikkeling van de jongeren. Plein3 heeft als resultaat dat 80% van de jongeren uitstroomt naar vervolgonderwijs en/of een duurzame arbeidsplaats.