Contractering van start


Op 1 oktober 2022 was het zover voor het Zorg Informatie & Inkoop Team. De eerste drie nieuwe contracteringen gingen formeel van start met de publicatie van de Open-Houses van Hoogcomplexe zorg, Laagcomplexe zorg en de Gezinsvervangende woonvormen.

Open house procedure


Deze drie vertegenwoordigen bijna 90% van de bestedingen binnen de jeugdzorg. We gebruiken de term “formeel”, maar het proces was natuurlijk al een tijd geleden ingezet, waarbij onze jeugdhulpaanbieders een belangrijke bijdrage hebben geleverd om de documenten verder aan te scherpen. Hoewel Open-House landelijk gezien flink ter discussie stond, was het voor West-Brabant West toch echt de meest voor de hand liggende inkoopmethode. We vinden dat ons stelsel een solide basis vormt voor een goed samenspel tussen vraag en aanbod en we hebben ons Gespreksmodel hoog in het vaandel staan. Dat verhoudt zich volgens ons niet met andere inkoopmethodieken.

Wijzigingen in de contracten

Een belangrijk verschil met het vorige contract is dat er nog maar twee toetredingsmomenten zijn per kalenderjaar. Een ander verschil is dat we onze contracten meer in lijn hebben gebracht met de landelijke Contractenstandaard en hebben we een flinke inspanning geleverd om te komen tot reële tarieven. Natuurlijk hopen we van harte dat onze aanbieders zich weer melden zodat we de samenwerking kunnen voortzetten.

De Open-House contracteringen staan in Mercell Souce-to-Contract; Laagcomplex: T24287, Hoogcomplex T24290 en Gezinsvervangende woonvormen: T24313.

Schriftelijke vragen stellen kan tot 1 november 2022, de Nota van Inlichtingen publiceren we uiterlijk op 1 december 2022 en jeugdhulpaanbieders dienen zich voor
1 maart 2023 aan te melden.