Contractering doen we samen via marktconsultatie


Voor de contractering vanaf juli 2023 heeft er op 12 juli 2022 een marktconsultatie plaatsgevonden in de Moerdijkzaal in Zevenbergen.

Doorontwikkeling arrangementensystematiek vanaf 2017

Al sinds 2017 werken we in West-Brabant West met de huidige contracten met onze zorgaanbieders. Als één van de eerste regio’s startten wij met de “arrangementensystematiek”. We vonden (en vinden nog steeds) dat onze zorgaanbieders prima weten hoe de problematiek van onze jeugdigen het beste kan worden aangepakt. Toch vinden we het tijd om opnieuw te gaan contracteren. Je kunt in zo’n nieuwe contracteringsronde borgen wat goed gaat en aanpassen wat we met elkaar nodig vinden. Dat is een hele klus. Het gaat hierbij om nieuwe contracten voor Hoog- en Laagcomplexe zorg, Pleegzorg, Gezinshuizen en Residentiële zorg.

Het stelt ons ook in staat om de samenwerkingsrelatie meer in lijn te brengen met de Regiovisie, de Visie op Wonen en het toch wel veranderde klimaat in de Jeugdbeschermingsketen. Maar net als in de zorg zelf willen we ook graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van onze partners.

Schriftelijke marktconsultatie en bijeenkomst

Onze regio wil graag weten hoe zorgaanbieders aankijken tegen ons jeugdhulpstelsel en wat zij graag zouden willen veranderen. Vandaar dat we voor alle inkoopcontracten een marktconsultatie houden. Dat hebben we eerst schriftelijk gedaan; vervolgens hebben we op dinsdag 12 juli een verdiepingsslag hierop gemaakt tijdens een fysieke marktconsultatieronde in Zevenbergen. Zoals het er nu voor staat wordt de nieuwe “Open House” (want daar gaan we gewoon mee door) op 1 oktober 2022 gepubliceerd. We streven ernaar om de nieuwe contracten per 1 juli 2023 te laten starten. Met daarin geborgd wat al jaren goed gaat, met reële tarieven en hopelijk de basis voor een constructieve voortzetting van de samenwerking. Net als de zorg moeten we de contractering samen doen. We zijn al jaren trots op de relatie die we met de zorgaanbieders hebben. We hopen dat we die relatie kunnen bestendigen in de nieuwe contractering.