Geslaagd werkbezoek staatssecretaris Van Ooijen


Staatssecretaris Maarten van Ooijen bracht  op woensdag 1 juni 2022 een werkbezoek aan de Jeugdzorgplus instelling Almata.

Aanleiding van het bezoek

Als gastheer trad Jayden op, één van de jongeren die bij Almata wordt behandeld. Hij leidde de staatssecretaris en zijn gevolg naar een studio op één van de van de behandelgroepen. Daar volgde allereerst een gesprek Monique, moeder van één van de jongeren. Monique vertelde in een eerder interview in Trouw dat zij blij was met de veilige plek voor haar dochter bij Almata en gaf aan zich niet te herkennen in de negatieve berichten over JeugdzorgPlus. Van Ooijen was zichtbaar geroerd door haar verhaal en zei te begrijpen waarom in sommige situaties geslotenheid nodig kan zijn voor behandeling en veiligheid van jongeren.

Gesprek met de jeugdhulpregio's

Daarna leidde gastheer Jayden de staatsecretaris over het terrein naar de therapieruimte. Hier volgde een boeiend gesprek met gedelegeerden van de jeugdhulpregio’s Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West en directie en bestuur van Almata. Insteek van het gesprek was dat in gezamenlijkheid en in vertrouwen naar elkaar wordt gewerkt aan de vermindering van JeugdzorgPlus en verbetering van jeugdhulp. De wijze waarop de jeugdhulpregio’s hierin samen met Almata optrekken kon op waardering van Van Ooijen en zijn ambtenaren rekenen. Hij was onder de indruk van de voortvarende stappen en resultaten die hierin gezet zijn. Helaas was er geen tijd voor een lunch. Daarom zorgden de jongeren van Almata voor gezonde lunchpakketjes voor de staatssecretaris zijn ambtenaren en zijn chauffeur.

Marieke Kranenburg, adjunct directeur Almata
'Wat mij is bijgebleven is de oprechte belangstelling van staatssecretaris Van Ooijen. Hij snapt de materie en schakelt direct door goede vragen te stellen en conclusies te trekken. Conclusies die hij vervolgens checkte met de moeder, maar ook met de gedelegeerden van de regio’s. Dat ging bijvoorbeeld over wat er nog meer nodig is voor het kind van Monique. Nog meer maatwerk, nabijheid nodig en meer kennis over de GGZ-problematiek, volgens moeder. Maatwerk en nabijheid kunnen zich vertalen in kleinschalige behandelgroepen. Hier kan meer worden ingespeeld op de individuele behoefte van jongeren. Echt domeinoverstijgend en integraal behandelen kan door het naar de jongeren toe te brengen in plaats van andersom. Dat vraagt echt even buiten de gebaande paden denken en ook soms buiten de lijnen kleuren. Afspraken over de inzet van specifieke GGZ-behandelingen binnen het J&O-domein worden nu gemaakt met de GGZ-instelling.