Jeugdhulpverhaal - jeugdprofessional jonge kind


Een beter samenspel tussen onderwijs en zorg is een van de kernpunten voor doorontwikkeling in onze regiovisie. Daarnaast is ons streven om in en zo vroeg mogelijk stadium lichte zorg in te zetten om zwaardere zorg te voorkomen.

De Gemeente Rucphen is in 2021 gestart met een pilot om VVE-peuters met een zorgvraag én hun ouders optimaal te ondersteunen.

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie en is bedoeld voor peuters in de leeftijd tussen de 2,5 en 4 jaar.

Hier wordt extra aandacht besteed aan de Nederlandse taal om kinderen een goede start te geven van hun schooltijd. Soms is dat niet genoeg en is er een extra zorgvraag. In onze pilot kijkt onze jeugdprofessional samen met de ouders wat hun kindje nodig heeft. De lijntjes met andere zorgaanbieders zijn kort en dat is de kracht van dit project met nu al hele mooie en waardevolle resultaten!

In onderstaand filmpje vertellen we hier meer over.