Jeugdhulpverhaal - POH Jeugdprofessional


Een mooi voorbeeld van het toepassen van kernwaarden uit onze regiovisie: jeugdhulp is een teamsport en normaliseren van problematiek is de samenwerking die gemeenten in onze regio aangaan met huisartsenpraktijken. In de gemeente Bergen op zoom is dit vorm gegeven door de Jeugdprofessional als Praktijkondersteuner Huisarts (POH) in te zetten.

Gelijk de best passende zorg inzetten, daar gaan we voor. De samenwerking tussen de Jeugdprofessional en huisartsen is daarin essentieel. Vaak wanneer problemen worden opgemerkt wordt er vanuit school of andere betrokkenen geadviseerd naar de huisarts te gaan. De huisartsen zijn vaak niet in de gelegenheid om een uitvoerig gesprek te voeren met de jeugdige en het volledig jeugdlandschap in beeld te hebben.

Samenwerking Jeugdprofessional en huisartsen

Sinds 3 jaar werken de huisartsen in Bergen op Zoom samen met de Jeugdprofessional, dit maakt doorverwijzing een stuk makkelijker. De Jeugdprofessional neemt de tijd, weet welke jeugdhulp geboden kan worden en voorkomt daarmee dat je als jongere van de ene hulpverlener naar de andere hulpverlener wordt doorverwezen. Zij streven daarin naar tijdig goede zorg die de jeugdige en ouder(s) helpt om het leven zo zelfstandig mogelijk vorm te geven.

lucht je hart dat lucht op

De gemeente Bergen op Zoom heeft hierover een filmpje gemaakt om jeugdigen en scholen hierover te informeren.