Kennismaken met (nieuwe) wethouders jeugd


Iedere vier jaar worden na de gemeenteraadsverkiezingen wethouders aangesteld door de gemeenteraad. Bij de verdeling van het takenpakket -ook wel portefeuille- genoemd, wordt zoveel mogelijk gekeken of het thema aansluit bij de speerpunten van de wethouders. Jeugdhulp maakt een belangrijk onderdeel uit van een portefeuille. In de negen gemeenten in West-Brabant West zijn inmiddels nieuwe wethouders benoemd en er zijn ook enkele aangebleven. Zij werken nauw samen op de Bestuurstafel aan jeugdhulp in de regio. Wie zijn zij en wat is hun drijfveer? We stellen hen graag aan je voor.

Joey van Aken, wethouder gemeente Bergen op Zoom

Joey van Aken

 • Wethouder sinds 2022
 • Wonen, Volkshuisvesting, Zorg (Jeugd en Wmo), Volksgezondheid, Wonen en Welzijn
 • Bergen op Zoom
 • PvdA

“Opgroeien, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet altijd. Soms is jeugdzorg of specialistische hulp nodig. Ik vind dat het kind hierbij centraal moet staan. Welke passende zorg, hulp en ondersteuning heeft het kind nodig om te kunnen (op)groeien in een stabiele en veilige omgeving. Ik sta voor het bieden van deze zorg aan kinderen én hun ouders als zij dit nodig hebben.”

René Verwijmeren, wethouder gemeente Etten-Leur

Rene Verwijmeren

 • Wethouder sinds 23 mei 2022
 • Portefeuille: Sociaal domein, Jeugd, Wmo & Participatie, Onderwijs, Cultuur, Maatschappelijk Vastgoed
 • Politieke partij: Ons Etten-Leur

“1 op de 7 jongeren maakt gebruik van jeugdzorg, deze verhouding is niet houdbaar, mijn doel is 1 op 10, waarbij vooral de lichtere ondersteuning weer landt bij de opvoeders.”

Joop Kouters, wethouder gemeente Halderberge

Joop Kouters

 • Wethouder sinds mei 2022
 • Portefeuille: Jeugd, Onderwijs, Zorg, Financiën, Cultuur
 • Politieke partij: Lokaal Halderberge

“Door mijn jarenlange ervaring als schooldirecteur weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen op een goede manier kunnen opgroeien. De jeugd heeft immers de toekomst. In veel gezinnen gaat dat goed. Soms is wat extra ondersteuning nodig. Die gezinnen en kinderen geven we de ondersteuning die ze nodig hebben.”

Pauline Joosten, wethouder gemeente Moerdijk

Pauline Joosten

 • Wethouder sinds mei 2022
 • Portefeuille: Zorg, Onderwijs, (Inwoner)communicatie en Participatie
 • Politieke partij: Moerdijk Lokaal

“Ik ben van de duidelijke taal. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. En als iets echt niet kan, dan moeten we dat uitleggen. Daarbij vind ik dat we als lokale overheid ook veel meer ‘naar buiten’ moeten, dichterbij en naast de inwoner. Weten wat er speelt en leeft. Daar zet ik mij onder andere voor in. ”

René van Ginderen, wethouder gemeente Roosendaal

Rene van Ginderen

 • Wethouder sinds 2018
 • Portefeuille: Bestaanszekerheid, Werk en Inkomen, Sociaal Domein
 • Politieke partij: CDA

“Als ouder en trotse opa vind ik het belangrijk dat onze jeugd onbezorgd kan opgroeien. Kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen in een gezonde en veilige omgeving, zonder armoede. Ik vind ik belangrijk dat ieder kind een gelijke kans krijgt. Mocht dat thuis niet lukken, dan zoeken we (tijdelijk) een andere veilige warme omgeving waarin dat wél mogelijk is."

Suzanne Breedveld-de Ruiter, wethouder gemeente Rucphen

Suzanne de Ruiter-Breedveld

 • Wethouder sinds 2018
 • Portefeuille: Jeugd, Onderwijs, Wmo, Schuldhulpverlening en Armoede, Vrijwilligerswerk en Welzijn, Bedrijfsvoering
 • Politieke partij: CDA

“Elk kind heeft liefde en aandacht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Investeren in een kind is investeren in de toekomst.“

Esther Prent, wethouder gemeente Steenbergen

Esther Prent

 • Wethouder sinds 2018
 • Portefeuille: Jeugd, Onderwijs, Sport & bewegen, Maatschappelijk Vastgoed & beleid, Volksgezondheid, Dienstverlening, Bedrijfsvoering, ICT, Relevante Regiozaken
 • Politieke partij: Gewoon Lokaal!

“Ik wil graag een bijdrage blijven leveren aan het verbinden van inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente en buurgemeenten. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar persoonlijk leren kennen, gaan samenwerken vanuit het perspectief van kansen en mogelijkheden en hun eigen rol pakken. Als gemeente kunnen wij thema’s laten samenkomen en initiatieven vanuit de gemeenschap ondersteunen.”

Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht

Lars van Beek

 • Wethouder sinds 2014
 • Portefeuille: Sociaal domein, Onderwijs(huisvesting), Zorg, Welzijn, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Wmo
 • Politieke partij: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)

“In mijn derde periode als wethouder neem ik heel inmiddels wat ervaring met me mee. Met veel betrokkenheid en energie zet ik me in voor de jeugd in onze regio. Want elk kind verdient het om goed op te groeien. “

Twan Zopfi, wethouder gemeente Zundert

twan Zopfi

 • Wethouder sinds 2018
 • Portefeuille: Sociaal Domein, waaronder Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en Volksgezondheid Sport (waaronder Sportaccommodaties, Speeltuinen, HR-beleid/Personeel, Digitalisering)
 • Politieke partij: CDA

“Als vader van een verstandelijk beperkte dochter en als (voormalig) fysiotherapeut heb ik gemerkt dat integraliteit in de zorg nog verre van normaal is. Ook het papierwerk waarmee cliënten overladen worden is nog steeds een doorn in het oog. Ik wil graag bijdragen aan verbetering van die punten.”