Kwaliteitsmonitor verlengd tot en met 2023


We gaan door! Ook in 2022 en 2023 gaan we in de regio verder met de Kwaliteitsmonitor.

De kwaliteitsmonitor 2018-2021

In 2018 zijn we begonnen met het uitrollen van de Kwaliteitsmonitor. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar inmiddels liggen we op stoom. Er is een dashboard ontwikkeld, de Kwaliteitsmonitor is AVG-proof gemaakt en zorgaanbieders en lokale toegangen leveren data aan. Deze data bespreken we, samen met de kwantitatieve data uit Grip,  onder andere in reviewgesprekken met gemeenten. Het combineren van de data uit Grip en de Kwaliteitsmonitor geeft een compleet beeld van de geboden zorg, waarover we samen met gemeenten in gesprek gaan en waarvan we leren.

Om de Kwaliteitsmonitor mogelijk te maken, hebben we in 2018 een overeenkomst afgesloten met het PIT-consortium. PIT is een afkorting voor de bedrijven Praktikon, Initi8 en TNO, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt.

Verlening 2022-2023

De Kwaliteitsmonitor is een onmisbaar instrument in ons stelsel gebleken. Daarom verlengen de negen gemeenten de overeenkomst met twee jaar.

Daar zijn we erg blij mee. Het geeft ons zicht op de kwaliteit van de geboden zorg door zorgaanbieders en gemeentelijke toegangen. Jeugdigen en hun ouders kunnen hun mening geven over de ervaren zorg, zodat cliënten na hen hier profijt van hebben. Zorgaanbieders en lokale toegangen leveren inmiddels zo goed als voldoende data aan. Data waarover we met elkaar het gesprek kunnen aangaan. De komende twee jaar streven we ernaar om nog meer data in de monitor te krijgen.

Momenteel zijn we aan de slag met een implementatieplan, zodat we de komende twee jaar gefundeerd aan de slag kunnen om de meerwaarde van de Kwaliteitsmonitor te benutten. Naast het bevorderen van het aanleveren van data gaan we de komende twee jaar ook inzetten op het gebruiken van deze data om de kwaliteit van het zorgsysteem te verbeteren. Daar hebben we jullie inzet allemaal voor nodig. Samen leren we van deze data zodat we de kinderen de best passende jeugdhulp te kunnen (blijven) bieden. En dat is waar we het allemaal voor doen.


Animatie van datacentrum waar kwaliteitsgegevens worden getoond.

Meer weten over de Kwaliteitsmonitor? Kijk dan op onderstaande themapagina.