Nieuws van de overlegtafel Hoogcomplex


Na twee jaar van voornamelijk digitaal overleg is op 31 mei de eerste van een reeks overlegtafels Hoogcomplex weer opgestart. Ongeveer 35 deelnemers kwamen bij elkaar bij The Rosendale.

In gesprek over samenwerking

Na een korte inleiding over de werkwijze van de toegangen, gecertificeerde instellingen en zorgcombinaties gingen de deelnemers in groepen uiteen. Medewerkers van de zorgcombinaties, gecertificeerde instellingen, Spring, lokale toegangen en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking en bedachten oplossingen hoe deze te verbeteren. De levendige gesprekken tijdens de deelnemers leverden goede ideeën en aandachtspunten op; maar vooral ook inzicht in elkaars werk. Ook zijn er suggesties gedaan voor thema’s voor de volgende overlegtafels zoals werken met doelen, gebruik maken van elkaar expertise, 18-/18+, inzet van preventie, First Time Right, het oplossen van wachttijden en wachtlijsten. De opbrengst van de avond wordt verder uitgewerkt door de gemeenten en lokale toegangen. De deelnemers krijgen daar een terugkoppeling van bij de volgende overlegtafel Hoogcomplex op dinsdag 11 oktober.

Tot de zomer 2023 volgen er nog drie overlegtafels Hoogcomplex op 17 januari, 18 april en 13 juni. Zet ze alvast in je agenda!