Stopzetting door de regio verstrekte hosted mailboxen Zorgmail per 01-01-2024


In het huidige en voorgaande contract heeft de jeugdhulpregio als eis opgenomen dat een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder moet beschikken over een beveiligde mailverbinding, zijnde zorgmail. Dit aangezien de deelnemende gemeenten bij de start van het contract in 2017 beschikten over zorgmail en er enkel beveiligd berichten konden worden verzonden als beide partijen bij zorgmail waren aangesloten. Kleinere jeugdhulpaanbieders die voldoen aan een aantal criteria konden hiervoor de afgelopen jaren gebruik maken van hosted Zorgmailboxen verstrekt door de jeugdhulpregio.

NTA 7516 norm

Inmiddels is er landelijk als onderdeel van het VWS-project 'Veilige Mail' gewerkt aan een normenkader voor veilige e-mail opgesteld. Hieruit is de NTA 7516 ontstaan. De NTA 7516 is een norm voor gegevensbescherming die in mei 2019 is geïntroduceerd als manier om elke vorm van zorggegevens in Nederland te beschermen. De regelgeving verduidelijkt wat er nodig is, met betrekking tot het mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie in de zorg, om ervoor te zorgen dat aan een aantal AVG-eisen wordt voldaan. De NTA 7516 is van invloed op elke organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt, inclusief zorgaanbieders en gemeenten. De norm zorgt ervoor dat gevoelige gegevens veilig worden verwerkt door voor te schrijven dat organisaties moeten werken met een communicatieserviceprovider die aan de NTA 7516 voldoet.

Mailboxen in 2023 nog beschikbaar

In de nieuwe inkoopdocumenten is hierdoor het voorschrijven van Zorgmail niet langer opgenomen, en is het een jeugdhulpaanbieder vrij welke vorm van beveiligd mailen wordt ingezet, zolang deze voldoet aan de norm. De jeugdhulpregio is van mening dat het gebruik van beveiligde mail bij zorgaanbieders inmiddels een vast onderdeel van de werkwijze en bedrijfsvoering dient te zijn. Daarom is er besloten het contract voor de hosted mailboxen bij Zorgmail af te bouwen. Gedurende 2023 zijn de verstrekte hosted mailboxen nog beschikbaar voor jeugdhulpaanbieders die voldoen aan de gestelde criteria. Echter zal het contract niet worden verlengd voor 2024.


Dit houdt in dat de door de regio verstrekte hosted mailboxen met ingang van 01-01-2024 komen te vervallen. Jeugdhulpaanbieders die hier gebruik van maken dienen voor deze datum zelf zorg te dragen voor een beveiligde mailverbinding.


Laptop met hangslot op het toetsenbord.