Subsidieregeling meerkosten 2021 en 2022 voor corona Jeugd en Wmo


De compensatie van de corona meerkosten voor 2021 en 2022 blijft bestaan. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van de corona meerkosten binnen de Jeugdwet en Wmo voor 2021 en 2022.

Subsidieregeling meerkosten 2021

In 2021 heeft onze regio de compensatie over 2020 eenmalig in de vorm van een subsidieregeling georganiseerd. Ook de compensatie over 2021 en 2022 zal op deze wijze plaatsvinden uitgevoerd worden door de gemeente Roosendaal als loket voor de gehele regio.

U kunt uw aanvraag  voor compensatie over 2021 indienen van zaterdag 1 oktober tot en met maandag 14 november 2022. We benadrukken dat de aanvraag uiterlijk maandag 14 november bij de gemeente Roosendaal binnen moet zijn.

Gecontracteerde aanbieders Wmo/Jeugd hebben op 30 september jl een bericht ontvangen met een aanvraagformulier Meerkosten Corona WBW. Gecontracteerde aanbieders die het aanvraagformulier nog niet hebben ontvangen kunnen deze opvragen via meerkostencoronazorg@roosendaal.nl. Ook voor vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailaldres.

Subsidieregeling meerkosten 2022

Meer informatie over de compensatie 2022 volgt op een later moment.