Tour des Jeunes


Na de gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar zijn er ook in onze jeugdzorgregio nieuwe wethouders aangetreden. Fijn dat er ook een aantal wethouders op het jeugdzorgdomein zijn gebleven wat de continuïteit in het bestuur ten goede komt.

Kennismaking met het zorglandschap


Deze gedeeltelijke bestuurswisseling is voor onze jeugdzorgregio aanleiding om ook deze keer een Tour des Jeunes te organiseren.

We zien dit als een fijne manier om onze wethouders te laten kennismaken met het zorglandschap jeugdzorg in onze regio WBW.

Dit betekent dat we de komende maanden diverse werkbezoeken bij de verschillende onderdelen van ons jeugdzorgstelsel zullen inplannen.

Insteek hierbij is dat vooral de organisatie(s) die we bezoeken het programma van het bezoek voor hun rekening nemen. Het accent van de bezoeken zal zo praktisch mogelijk zijn, zodat onze bestuurders echt ervaren wat jeugdzorg behelst. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen door jongeren en/of ouders van jeugdigen in de jeugdzorg tijdens de werkbezoeken aan het woord te laten.

Tot het voorjaar 2023 zal maandelijks een dergelijk werkbezoek georganiseerd worden.

We kijken uit naar boeiende en inspirerende etappes in het kader van onze Tour des Jeunes.