Werkbezoek aan de veiligheidsteams in West-Brabant West


Onze regio mocht op 9 maart jl. minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen ontvangen tijdens een digitaal werkbezoek. Het toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming is één van de onderwerpen waar het nieuwe kabinet mee aan de slag gaat. Als onderdeel van het inwerkprogramma kwamen zij op bezoek bij één van de zes landelijke proeftuinen voor het toekomstscenario.

Ervaringsdeskundigen

Het werkbezoek had als centraal thema zorgen dat professionals hun werk kunnen doen. Reflecteren op ons handelen als professionals en met de blik van ervaringsdeskundigen.

De deelnemers hebben kennis gemaakt met Moraya en het nummer ‘mijn dossier’ dat door haar geschreven en gezongen is. Vervolgens is een film getoond van een procesevaluatie van het Veiligheidsteam. Met dank aan alle betrokken professionals is het gelukt om via een kort filmpje een goed beeld neer te zetten hoe wij de samenwerking in de Veiligheidsteams vormgeven en dit een omgeving is waar we samen leren.

Natuurlijk was er de mogelijkheid voor de bewindvoerders om vragen te stellen aan de betrokken professionals. Ook Rowena, een andere ervaringsdeskundige die betrokken is bij onze ontwikkelingen, heeft daarin kunnen aangeven hoe wij als regio haar inzet gebruiken. Naast het mooie werk dat zij doet als ervaringsdeskundige.

Complimenten

Beide bewindvoerders hebben hun complimenten uitgesproken over de bevlogenheid van de professionals bij hun werk om onze jeugdigen te ondersteunen. Zij werken ieder op bevlogen wijze vanuit hun eigen invalshoek intensief samen om de gezinnen te helpen Een fijne bijeenkomst waarbij we als regio hebben kunnen laten zien dat door samen te werken in een netwerk, je al veel kunt bereiken voor ouders. In de proeftuin toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming maken we komend jaar nog meer slagen om vanuit die samenwerking ervoor te zorgen dat professionals nog meer de ruimte krijgen om jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, nog beter te helpen.

Ervaringen jongeren Veiligheidsteams

De werkwijze van de Veiligheidsteams wordt niet alleen in samenspraak met partners in het werkveld doorontwikkeld. Dit gebeurt uiteraard ook op basis van de ervaringen van jongeren en ouders. Onze gemeenten hebben hiervoor Scale Advies ingeschakeld, een onafhankelijk bureau om cliënten in dit traject te betrekken. De ervaring van jongeren en ouders is wat ons betreft essentieel als basis voor een verbetering in het proces. Wat kunnen we volgens hen met elkaar nóg beter of juist anders doen? Daarvoor praten we mét jongeren en ouders, niet over jongeren en ouders.

Scale Advies organiseert hiervoor twee bijeenkomsten voor ouders en jongeren. De eerste bijeenkomst vindt in juni plaats en de tweede in het najaar. Het doel van de eerste bijeenkomst is om met elkaar het gesprek te voeren over de huidige werkwijze, de tweede bijeenkomst zal voornamelijk in het teken staan van de nieuwe werkwijze.

Vragen? Neem contact op met Lotte Martens via lotte.martens@scaleadvies.nl of 0651892935.