West-Brabant West bedankt jeugdhulpaanbieders voor inzet jeugdhulpstelsel


Sinds 2012 bouwden ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en gemeenten aan een nieuw stelsel in de zorg dat zijn vruchten heeft afgeworpen. Onze jeugdhulpaanbieders hebben daaraan in belangrijke mate aan bijgedragen.

Op 18 mei is namens de wethouders van onze regio een bedankmail gestuurd naar alle jeugdhulppartners in de regio:

"Beste partner in ons zorglandschap,
 
Met gepaste trots bieden wij u de folder ‘Resultaten 5 jaar jeugdhulpstelsel West-Brabant West aan’. Een gepaste trots is wat ons betreft een gedeelde trots. De resultaten hebben we samen met u als partner in ons zorglandschap bereikt. Een woord van dank en waardering is dan ook zeker op zijn plaats. 
 
Sinds 2012 bouwen ouders, jeugd, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in West-Brabant West aan het nieuwe stelsel zorg voor jeugd. Wij beseffen ons terdege dat onze nieuwe werkwijze – met jeugdprofessionals, profielen, arrangementen, resultaatfinanciering, etc. – tot veel veranderingen heeft geleid in uw organisatie. 
 
U heeft met ons een sprong in het diepe gewaagd. Van samen dromen over een ander jeugdhulpstelsel naar samen doen. We zijn niet alleen trots, maar hebben respect dat u samen met ons het belang van gezinnen met een zorgvraag voorop heeft gesteld. Ook zijn we dankbaar voor de constructieve samenwerking en dat we nog steeds samenwerken aan doorontwikkelingen. We hebben immers nog veel uitdagingen naar de toekomst. Op basis van onze partnerschap hebben we er vertrouwen in dat we ook die uitdagingen samen aankunnen. 
 
De resultaten van ons jeugdhulpstelsel zijn gepubliceerd in Binnenlands Bestuur. Wilt u de resultaten delen via eigen social media-kanalen? Er staat een communicatie-toolkit voor u klaar op de website van West-Brabant West
 
Graag hadden we nu het eerste lustrum van ons jeugdhulpstelsel ‘live’ met u gevierd. We hopen dit op een later moment mogelijk te maken. 
 
Met vriendelijke groet,
Barry Jacobs, wethouder gemeente Bergen op Zoom en
René van Ginderen, wethouder gemeente Roosendaal
Namens wethouders jeugdhulpregio West-Brabant West"


  • Barry Jacobs, wethouder gemeente Bergen op Zoom
  • René van Ginderen, wethouder gemeente Roosendaal