Accountgesprekken aanbieders worden weer opgepakt -“Aanpak draagt bij aan verbeteren jeugdhulp”


Vanaf half oktober 2023 worden de gesprekken met hoogcomplex zorgcombinaties van jeugdhulp weer opgepakt in regio West-Brabant West. In de regio voeren medewerkers van gemeenten en het Zorg Informatie & Inkoop Team (Zi2T) op frequente basis gesprekken met deze jeugdhulpaanbieders. Deze gesprekken zijn opgeschort onder meer vanwege het feit dat de prioriteit de afgelopen tijd lag bij het voeren van verificatiegesprekken met aanbieders voor de nieuwe inkoopronde.

Voor het voeren van accountgesprekken gaan we een doorontwikkeling maken. Dit doen wij om gehoor te geven aan diverse signalen van aanbieders. De wens is om een continue leerstructuur in onze regio te realiseren, zodat we de jeugdhulpverlening en het stelsel kunnen blijven optimaliseren. Dit gaan we doen door uit de accountgesprekken de rode draden te halen, waardoor we de belangrijkste thema’s kunnen benoemen. De rode draden worden teruggekoppeld naar de diverse overlegtafels en plenaire bijeenkomsten en gezamenlijk worden verbeteringen geformuleerd. Dit zorgt voor transparantie en stelt ons in staat om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De accountgesprekken zijn daarmee de start van een cyclus.

Nieuwe werkwijze vanaf oktober

De afgelopen maanden heeft het ZI2T met de gemeenten de diverse onderdelen van de gesprekken kritisch onder de loep genomen: wat is het doel van de gesprekken? Hoe vaak willen we met elkaar in gesprek? Wie moeten deelnemen aan de gesprekken? Inmiddels zijn we zover dat we vanaf half oktober de accountgesprekken met de hoogcomplex zorgcombinaties inplannen met de volgende frequentie:

  • Eén keer per jaar nodigen we plenair alle jeugdhulpaanbieders uit
  • Twee keer per jaar nodigen we 1 op 1 de hoogcomplex zorgcombinaties uit
  • Drie keer per jaar worden de overlegtafels hoogcomplex zorgcombinaties gevoerd

De accountgesprekken met de hoogcomplex zorgcombinaties worden één keer per half jaar gehouden. Eén keer gaat het gesprek over de organisatie, financiële status, rechtmatigheid en de andere keer over de inhoud. Dit zorgt voor een regelmatige check-in en stelt ons gezamenlijk in staat om eventuele problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Voor de laagcomplex aanbieders is een voorstel in de maak.

Hoe gaan we nu verder?

De hoogcomplex zorgcombinaties ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de gesprekken en een nadere uitwerking van de gesprekken. Jeugdhulpaanbieders worden actief betrokken bij het voorbereiden van de gesprekken en het bepalen van de agendapunten. Wij kijken er naar uit om gezamenlijk vanaf het najaar verdere invulling aan de gesprekken te geven, met elkaar te ontdekken wat er werkt en wat niet en om de leerstructuur te gaan realiseren.

Mochten er al vragen zijn, neem dan contact op via: info@zi2t.nl.