Ambulante hulp nieuwe interventie bij acute crisis in gezinnen


Op 1 juli 2023 start ambulante hulp met spoed binnen West-Brabant West. Ambulante hulp met spoed (AHS) is naast de bekende Time-out bedden een interventie die professionals aan kunnen vragen om gezinnen in een acute crisissituatie te helpen. Het doel is om het gezin samen te houden en eventuele dreigende uithuisplaatsing proberen te voorkomen.

Gemeenten in West-Brabant West hebben een overeenkomst gesloten met Stichting Inzet voor Zorg voor deze nieuwe interventie. In samenwerking met deskundige professionals van de Almata Zorggroep en Conaction worden deze gezinnen in crisis geholpen: zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Met als doel om in het gezinssysteem toe te werken naar herstel van de veiligheid en het normaliseren van de situatie om zo een Time-out bed te voorkomen.

Ambulante Hulp met Spoed is snel inzetbaar en kortdurend, maar kan ook een intensief karakter hebben met een inzet van maximaal 4 weken waarbinnen gekeken wordt naar een nieuw perspectiefplan. GGZWNB is als belangrijke partner betrokken als vraagbaak bij ingewikkelde problematiek rondom psychische vraagstukken. Binnenkort volgt meer informatie over de route naar deze interventie.