Ambulante Hulp bij Spoed plek in nieuwe crisisroute vanaf 1 juli


Vanaf 1 juli a.s. gaat onder de vlag van Stichting Inzet voor Zorg (SIVZ) ambulante hulp bij Spoed (AHS) van start in de regio West-Brabant West (WBW). AHS is nieuw en wordt gezien als een crisisinterventie waarbij kortdurende ondersteuning wordt geboden aan gezinnen in een crisissituatie. Daarnaast is SIVZ nog steeds de partij die de 5 time-out plaatsen voor onze regio regelt.

Vanuit de wens om hierin multidisciplinair samen te werken, heeft SIVZ met GGZWNB, Almata Zorggroep, Conaction en Vigere de handen ineen geslagen om met één interventiepunt de crisisbedden (TOV) en AHS snel en deskundig vorm te geven. Een punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen, besproken worden en direct opgepakt worden. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met de bovenstaande partijen, maar ook met verwijzers, het Crisis Interventie Team (CIT), Spoed Eisende Zorg (SEZ), de Zorgmakelaar en het Coördinatiepunt Gezinshuizen.

AHS voorkomt langdurige uithuisplaatsingen. AHS is de eerste aanzet om weer te komen tot veiligheid en een stabiel gezinssysteem. Door deze inzet wordt ook sneller duidelijk welke en óf er vervolgzorg nodig is. Sneller zicht op het vervolg kan zorgen voor passende hulp en uiteindelijk kostenbesparend zijn.

Daarnaast zorgt de intensieve samenwerking voor gerichtere inzet, kennis met elkaar delen en leren van elkaars deskundigheid, waarbij oog is voor de kwetsbaarheid van een nieuwe samenwerking: al doende zullen we leren omgaan met alle uitdagingen die we tegen zullen komen. Met als gezamenlijk doel: hulp bieden aan kwetsbare gezinnen in een crisissituatie.

Voor het doelmatig inzetten van AHS  is er een nieuwe crisisroute geschreven waarin ook de inzet van AHS is meegenomen.