Brainstormbijeenkomsten voor verbeteren aanpak ‘scheidingen’


Op 22 juni 2023 was de allereerste netwerkbijeenkomst van NMO, gericht op (complexe) scheidingen. Op dinsdag 5 september werd er een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst. Vijftig professionals kwamen wederom bij elkaar om te brainstormen over concrete verbeteringen op het gebied van scheidingen.

Op de tweede bijeenkomst van NMO waren professionals aanwezig, die direct of indirect te maken hebben met complexe scheidingsvraagstukken. Denk aan jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, consultatiebureaumedewerkers, systeemtherapeuten, vrijwilligers en andere professionals uit het voorliggend veld. Zij gingen in kleine werkgroepen aan de slag met een subonderwerp. Hierbij werd gebruik gemaakt van ieders expertise en inbreng.

Aan de slag in werkgroepen

Iedere werkgroep dacht na over concrete acties om de samenwerking met het voorliggend veld te verbeteren en een integrale aanpak te realiseren. Er zijn tal van goede en constructieve ideeën geopperd, bijvoorbeeld:

  • Het normaliseren van relatieproblemen en scheidingen. Het moet een normaal onderwerp van gesprek zijn, bijvoorbeeld bij de huisarts, op school, bij het consultatiebureau, etc.
  • De eerste intake moet goed gebeuren en moet uitgebreid zijn. Op die manier worden de juiste zorgverleners betrokken bij de betreffende casus.
  • Een betere samenwerking tussen partijen in een vroeg stadium. Twee voorbeelden:
    • Eerder een cliëntondersteuner of maatschappelijk werker betrekken, want scheiden gaat niet alleen over het kind, maar ook over de ouders;
    • De Raad van de Kinderbescherming eerder betrekken om mee te denken (en niet pas wanneer er daadwerkelijk een onderzoek nodig is).

Wordt vervolgd

De werkgroepen gaan de komende tijd verder brainstormen over hun eigen subonderwerpen. In de herfst volgt er een gezamenlijke netwerkbijeenkomst waar iedere werkgroep hun bevindingen zullen delen. De datum volgt spoedig. Wil je jezelf alvast aanmelden? Stuur een e-mail naar Monique Groffen, programmadirecteur bij NMO: m.groffen@netwerkmo.nl.