Een buddy voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders in West-Brabant West


Gemeenten in West-Brabant West werken samen met Stichting Villa Pinedo. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen en jongeren met gescheiden ouders (10 t/m 23 jaar) - als ze willen - bij Villa Pinedo terecht voor liefdevolle steun en aandacht. Die wordt gegeven door jongere vrijwilligers (18 t/m 26 jaar) die zelf ook een scheiding hebben meegemaakt. Als een soort broer of zus. Een Buddy, die herkenning, erkenning en steun geeft.

Met het Buddy programma willen gemeenten aan de voorkant meer inzetten op het voorkomen van complexe scheidingen waardoor de instroom van kinderen in jeugdhulp kan afnemen. Projectleider Edith Oostvogels van het Zorg Informatie & Inkoopteam: “Kinderen uit onze regio kunnen bij Villa Pinedo voortaan online steun krijgen van ervaringsdeskundigen. Iemand die naar ze luistert, die weet wat ze doormaken en die ze gerust kan stellen.” Tijdens de regionale dag voor beroepskrachten in jeugdhulpregio West-Brabant las Stanja Knol, Buddy bij Villa Pinedo een indringende brief voor aan alle gescheiden ouders.

Herkenning en hoop voor kinderen

Kinderen vinden het fijn om met een Buddy te praten, omdat die hetzelfde heeft meegemaakt. Het biedt herkenning, erkenning en hoop. Kinderen ervaren zo namelijk dat ze niet de enige zijn. De Buddy’s van Villa Pinedo geven ook tips en adviezen aan kinderen als het (even) niet oké gaat. Of als kinderen zich eenzaam, boos, verdrietig, blij of opgelucht voelen. Hierdoor voelen kinderen zich écht gezien, gehoord en gesteund. En omdat onze Buddy’s laten zien dat het na een tijd ook weer goed gaat, gaan kinderen er ook weer in geloven dat het met hen goedkomt. Mede dankzij de liefdevolle steun en aandacht die kinderen krijgen, voelen zij zich gemiddeld na 5 maanden sterk genoeg om zonder de steun van een Buddy verder te kunnen. Wel mogen ze altijd weer terugkomen als ze dat fijn vinden. Dit kan anoniem en is voor kinderen kosteloos.

Meisje van 10 jaar: ‘Maar nu ben jij mijn dagboek en het fijne van dit dagboek is dat ze terugpraat!’

Jaarlijks maken naar schatting meer dan 80.000 kinderen in Nederland mee dat hun ouders uit elkaar gaan. In ongeveer 15% van de gevallen komt het kind knel te zitten in de strijd tussen de ouders omdat het hen niet lukt de scheiding goed te regelen. Bij 60-70% van de kinderen in het gedwongen kader is een vechtscheiding de bovenliggende problematiek.

Eenvoudig en veilig via de Buddy App

Via de Buddy App in de appstore (zie App Store of Play Store) kunnen kinderen zichzelf makkelijk aanmelden. Omdat het anoniem en online is heeft een kind geen toestemming nodig van ouders. Ook is er geen wachttijd. Het contact tussen kind en Buddy is georganiseerd via een veilige en afgeschermde app. Alle gesprekken worden gemonitord door een team van pedagogen en toegepast psychologen. Zo worden de veiligheid en kwaliteit gewaarborgd. De Buddy’s zijn door Villa Pinedo geselecteerd en opgeleid, zijn tussen de 18 en 27 jaar, zelf ook kind van gescheiden ouders en in het bezit van een VOG.

Buddy programma effectief

Dankzij het Online Buddy Programma kunnen kinderen beter met de scheiding omgaan. Dit blijkt uit een 4-jarig onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de effecten. Hun schuldgevoel neemt af, ze piekeren minder en houden hun gevoelens minder verborgen. Ook de Buddy’s voelen zich betekenisvol door de gesprekken en vergeven hun ouders meer.

Meer weten over Villa Pinedo lees hier hun nieuwsbrief


Buddy Anouk aan tafel met een lamp naast zich