Constructieve verificatiegesprekken jeugdhulpaanbieders


“Persoonlijke aandacht en prettig om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud en toekomst van de jeugdhulp.” Dat geven jeugdhulpaanbieders aan tijdens de verificatiegesprekken. Deze gesprekken met beleidsmedewerkers en inkoop- en contractmanagers van het Zorg Informatie & Inkoop Team en de negen aangesloten gemeenten vormen onderdeel van de toelating van aanbieders voor laagcomplexe jeugdhulp, hoogcomplexe jeugdhulp en gezinsvervangende woonvormen.

Ook vinden de aanbieders het heel waardevol dat gemeenten goed kijken of alle aanbieders voldoen aan de gestelde eisen. Beleidsadviseurs en inkopers/contractmanagers van West-Brabant West delen deze ervaringen: “Het is plezierig om face to face gesprekken met aanbieders te voeren. Zo horen we wat iedereen bezighoudt. “Persoonlijke contact komt het gewenste partnerschap zeker ten goede.” Tot en met maart is ongeveer een derde van de verificatiegesprekken gevoerd. Ruim 100 aanbieders hebben zich ingeschreven.

Verificatiegesprekken worden in de inkoopdocumenten als volgt uitgelegd:

Verificatie van het verzoek tot toelating:

“Voor het beoordelen van de aanmelding voert de gemeente een verificatiegesprek met de jeugdhulpaanbieder die een verzoek tot toelating heeft gedaan. Het verificatiegesprek wordt in aanwezigheid van de Jeugdhulpaanbieder gevoerd door in ieder geval de inkoop- en contractmanager en een beleidsadviseur van de regio WBW. De gemeente kan indien nodig andere (externe) deskundigen toevoegen aan het gesprek.”


Het verificatiegesprek met zorgcombinatie All4Care. Op de foto: Anja Zee, bestuurder Joki-C en De Puzzel, Hanneke Zee, aankomend bestuurder Joki-C en De Puzzel, Michiel Driessen, bestuurder Conaction, Joyce Jongeneelen, bestuurder Trivers, Renske Nuijten beleidsadviseur Jeugd gemeente Moerdijk en Violette Oldenburg, Inkoop-en contractmanager ZI2T.