Datagedreven werken mogelijk eenvoudiger in West-Brabant West


Binnen onze regio hechten we veel waarde aan datagedreven werken om de best passende jeugdhulp te kunnen bieden aan onze jeugdigen. Om dit te realiseren maken we onder andere gebruik van de databases Grip en Kwaliteitsmonitor. In december 2023 lopen de overeenkomsten van beide instrumenten met externe partijen af. Dit vormt een natuurlijk moment om te reflecteren hoe we verder willen met datagedreven werken in de regio.

Momenteel werken we aan een nieuwe visie, rekening houdend met de feedback uit de evaluatie van de Kwaliteitsmonitor van eind 2022. Hieruit bleek onder meer dat jeugdhulpaanbieders behoefte hebben aan een meer eenvoudige en toegankelijke manier van het verzamelen van data en het beschikbaar stellen ervan.

Scenario’s datagedreven werken

Deze visie leidt tot diverse scenario’s voor datagedreven werken in onze jeugdhulpregio in de komende jaren. Deze scenario’s leggen we voor aan de management- en bestuurstafel, waarbij we input en betrokkenheid van alle relevante partijen verwelkomen. Afhankelijk van het gekozen scenario volgt een aanbestedingsprocedure. Datagedreven werken in onze jeugdhulpregio willen we op de best mogelijke manier voortzetten. Met inzet van een efficiënte en effectieve aanpak waarbij de behoeften van onze jeugdigen centraal staan. Samen bouwen we aan een toekomst waarin datagedreven werken bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp voor onze jeugdigen.

Heb je vragen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar:info@zi2t.nl.


Vier houten blokken met daarop een icoon van een rozet met en vinkje er in. Het laatste blokje wordt geplaatst om de afbeelding compleet te maken.