Datagedreven werken: wanneer is de zorg echt nodig?


Binnen onze regio hechten we veel waarde aan datagedreven werken om de best passende jeugdhulp te kunnen bieden aan onze jeugdigen. Om dit te realiseren maken we onder andere gebruik van de databases Grip en Kwaliteitsmonitor. In december 2023 lopen de overeenkomsten van beide instrumenten met externe partijen af. Dit vormt een natuurlijk moment om te reflecteren hoe we verder willen met datagedreven werken in de regio. Inmiddels ligt er een concept visie, rekening houdend met de feedback uit de evaluatie van de Kwaliteitsmonitor van eind 2022. Hieruit bleek onder meer dat jeugdhulpaanbieders behoefte hebben aan een meer eenvoudige en toegankelijke manier van het verzamelen van data en het beschikbaar stellen ervan.

Scenario’s datagedreven werken

Deze visie leidt tot diverse scenario’s voor datagedreven werken in onze jeugdhulpregio in de komende jaren. Deze scenario’s leggen we dit najaar voor aan de management- en bestuurstafel, waarbij we input en betrokkenheid van alle relevante partijen verwelkomen. Afhankelijk van het gekozen scenario volgt een aanbestedingsprocedure. Datagedreven werken in onze jeugdhulpregio willen we op de best mogelijke manier voortzetten. Met inzet van een efficiënte en effectieve aanpak waarbij de behoeften van onze jeugdigen centraal staan. Samen bouwen we aan een toekomst waarin datagedreven werken bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van jeugdhulp voor onze jeugdigen.

Aan de slag met data

Op 27 september zijn we met enkele jeugdhulpaanbieders (4MB, Trivers en CVT&Co), twee jeugdprofessionals, de zorgmakelaar, Praktikon en ZI2T aan de hand van data in gesprek gegaan over het thema normaliseren. Centraal stond daarbij de vraag: wanneer is zorg echt nodig? We hebben uitgebreid stilgestaan bij de intake-procedures van de aanwezigen en wie nu uiteindelijk bepaald of zorg nodig is. Zo viel in de data van één van de aanwezigen op, dat het percentage ouders dat vindt dat hun kind een ernstig gedragsprobleem heeft, aanzienlijk hoger is dan het percentage kinderen dat dat zo ervaart. De bijeenkomst heeft veel adviezen opgeleverd die onder andere zijn meegegeven aan de werkgroep normaliseren. Naast deze inhoudelijke winst hebben we geleerd dat met elkaar in gesprek gaan over data een goede voorbereiding vraagt. De data moeten vooraf geanalyseerd worden, wat tijd vraagt. Alleen dan kun je met elkaar de verdieping maken en van elkaar leren. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst, die voor herhaling vatbaar is.

Heb je vragen of suggesties? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan door een mail te sturen naar: info@zi2t.nl.


twee mensen die overleggen over een dashboard op een laptop.