Volgende stap proeftuin West-Brabant West toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming


De positieve resultaten van de integrale aanpak van de veiligheidsteams in West-Brabant West vormden de basis voor een doorstart in 2023. De ministeries van VWS en JenV gaven groen licht om verder te gaan op de ingeslagen weg voor gezinnen met structurele onveiligheid.

Startbijeenkomst Basisteams

De proeftuin in onze regio is één van de zes landelijke proeftuinen. Op 19 januari vond de startbijeenkomst plaats van het basisteam plaats. Professionals van JBB, WSG, Veilig thuis, MEE West-Brabant een gedragswetenschapper van Spring en een medewerker volwassenzorg vanuit de GGZ werken intensief samen om complexe gezinsproblemen aan te pakken.

Er zijn vele uitdagingen binnen de wijze waarop jeugdbescherming wordt ingezet. Kinderen en volwassenen voelen zich vaak onvoldoende gehoord, gezien en gesteund. Daarnaast is er onvoldoende samenhang tussen zorg voor kinderen en volwassenen. Het is een hele opgave voor organisaties om goed samen te werken vanuit een netwerkgerichte aanpak.

Jeugdprofessional Evelien Zonnevijlle: “Binnen Bergen op Zoom zijn acht gezinnen geselecteerd om aan de proeftuin mee werken. Deze gezinnen vragen we mee te werken aan de proeftuin. Uiteraard wordt dit duidelijk uitgelegd en indien nodig kan een gezin nadenken of ze al dan niet willen deelnemen. De problematiek van de gezinnen is divers. Bij sommige gezinnen is er sprake van problematiek in meerdere generaties, verslaving, medische problemen bij het kind of is er sprake geweest van huiselijk geweld. De winst die we hopen te behalen is dat gezinnen beter worden geholpen. De cliënttevredenheid wordt gemeten door de inzet van Scale, een onafhankelijk adviesbureau voor participatie, dat ook bij de opstart van een traject met de ouder in gesprek gaat.”


Evelien Zonnevijlle (tweede van rechts) samen met haar collega's van het Basisteam tijdens de startbijeenkomst op 19 januari 2023