Ervaren wat de jeugdhulp in de praktijk betekent tijdens Tour des Jeunes


Echt begrijpen en ervaren wat jeugdhulp in de dagelijkse praktijk betekent. Dat doe je niet vanachter je bureau, door een beleidsstuk te lezen of een nieuwsitem op tv te zien. Nee, dan ga je als bestuurder de regio in en praten met de professionals. Dan beleef je hoe zij zich inzetten voor de gezinnen en hoor je voor welke uitdagingen zij staan. Hoe zij helpen in complexe situaties tot en met begeleiding van jongeren met lichte problemen. Pas dan kun je als bestuurder van een gemeente betere keuzes maken binnen het jeugdhulpstel. Want geen enkel gezin is hetzelfde, het blijft mensenwerk. Samenwerkingspartners in West-Brabant West zetten daarom hun deuren open voor de wethouders van de negen gemeenten. Tour des Jeunes, zo heet de serie bezoeken aan de jeugdhulpaanbieders. Inmiddels zijn vier van de zeven bezoeken alweer achter de rug. Tijd voor een rondje indrukken.

Het beste voor de jeugd door gedreven jeugdprofessionals

Niet voor niets deed SPRING de aftrap. Deze organisatie zorgt ervoor dat in iedere gemeente Jeugdprofessionals als spin in het web het eerste aanspreekpunt voor een gezin zijn en contactpersoon blijven gedurende een traject.

Maurice van den Nieuwenhuijzen
Maurice v.d. Nieuwenhuijzen

Maurice van den Nieuwenhuijzen, manager van SPRING ontving de bestuurders. “Onze regio kenmerkt zich door een sterke bestuurlijke samenwerking voor de jeugd. Het is mooi te merken dat na de verkiezingen zowel aanblijvende als nieuwe wethouders zich vol inzetten voor het stelsel voor de jeugd WBW. Ze maken het zich eigen, houden de ingezette richting vast en breiden deze uit. Jeugd geeft altijd een dynamiek in de gesprekken die je daarover met elkaar voert. Van eigen ervaring tot de gedrevenheid om het beste voor de jeugd in de eigen gemeente te organiseren. Voor SRPING een uitgelezen moment om onze gedreven Jeugdprofessionals, werkbegeleiders en gedragswetenschappers aan het woord te laten over hun dagelijkse werk, dillema’s, uitdagingen en dromen voor de toekomst. Zij werken immers elke dag in de lokale toegang jeugd van de betrokken gemeenten. Belangrijk om deze Tour des Jeunes vast te houden. Zo houden we gezamenlijk draagvlak voor één van de mooiste stelsels in Nederland, waarin jeugdhulp echt dichter bij de inwoners is gebracht. “

Samen verantwoordelijk meest kwetsbare jongeren

Het tweede bezoek was aan Almata, de regionale aanbieder van JeugdzorgPlus. Sinds enkele jaren werken gemeenten samen met deze aanbieder aan het transformeren van jeugdhulpvormen die hieronder vallen. Een opgave van het Rijk die forse uitdagingen in de praktijk met zich meebrengt. Hoe blikt Marieke Kranenburg, accountmanager bij Almata, terug op het bezoek van de bestuurders?

Marieke Kranenburg
Marieke Kranenburg

“Afgelopen jaar zijn diverse bestuurders langs geweest op werkbezoek. Jongeren die bij ons behandeld worden, geven met de professionals de rondleidingen en vertellen gezamenlijk hun verhaal. Dat verhaal levert steeds ongeloof en bewondering op. Ook bij dit bezoek zijn het uiteindelijk deze verhalen die bijdragen aan de noodzakelijke discussies en uiteindelijke besluitvorming. Met als doel te komen tot de juiste zorg voor de meest kwetsbare jongeren en gezinnen. De werkbezoeken leveren ook altijd verbinding op en het gevoel dat je samen verantwoordelijk bent voor de  -soms moeilijke en intensieve – transformatieopdracht.”

“Waargebeurde verhalen maken ‘theorie’ voelbaar”

De derde bijeenkomst voor de bestuurders stond in het teken van het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming.  Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. Doel is de jeugdbeschermingsketen effectiever maken en huiselijk geweld, ook in huishoudens zonder (minderjarige) kinderen, terug te dringen.  WBW is één van de elf regio’s die een proeftuin beproeft. Professionals van JBB, WSG, Veilig thuis, MEE West-Brabant een gedragswetenschapper van SPRING en een medewerker volwassenzorg vanuit de GGZ werken intensief samen om gezinnen met complexe problemen, waarbij sprake is van onveiligheid aan te ondersteunen. De problematiek van de gezinnen is divers. Onderliggende factoren als het gebrek aan bestaanszekerheid, onderliggende trauma’s, psychische problemen en verslavingen dienen in samenhang en integraal voor alle gezinsleden of leden van het huishouden aangepakt te worden. De gemeente Steenbergen heeft een toelichting gegeven hoe zij werken met hun aanpak 0-100 + jaar en de er naar toe teams. Twee voorbeelden hoe er door integraal te kijken en pro- actief te werken voor gezinnen meer bereikt kan worden.

Twan Zopfi, wethouder in gemeente Zundert, heeft al heel wat jaren jeugdhulp in zijn portefeuille.

twan Zopfi
Twan Zopfi

“Vanuit de literatuur weten we dat de oorzaak van veel jeugdzorg niet bij het kind ligt. Financiële problemen, verslaving, mentale problemen, trauma’s enzovoorts bij (een van) de ouders zijn vaak de oorzaak van de problemen bij de kinderen. Nu hoorden we van zorgverleners de waargebeurde verhalen. Dat maakt de theorie voelbaar. In de Proeftuin kijken we naar het hele gezin en helpen we het oorspronkelijke probleem op te lossen.”

Kijktip: Wat betekent het werken volgens het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming voor gezinnen en voor professionals? Ga naar het filmpje.

Zopfi nam ook deel aan het vierde bezoek in de serie Tour des Jeunes. Dit keer bij laagcomplexe jeugdhulpaanbieders. “Ik ontmoette bevlogen bestuurders en professionals van SDW Zorg, Zorgbureau De Puzzel B.V., 4mb Psychologisch Centrum, JoKi-C Jonge Kind Behandelcentrum en Praktijk Memo. Samen met bestuurders en beleidsadviseurs van onze regio keken we naar hun werkzaamheden en wat ons samen nog te doen staat om de jeugdhulp weer beter te maken. Iedere keer ben ik weer onder de indruk van de passie van alle professionals. Het is fijn om elkaar te blijven ontmoeten en aangeven wat nodig is om de zorg beter te maken.”


Foto van het vierde bezoek Laagcomplexe jeugdhulpaanbieders