Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen gaat van start


Voor de periode 2022 – 2025 is de regiovisie jeugdhulp West-Brabant West: “Koersvast, op weg naar de nieuwe balans” vastgesteld. De visie is destijds samen met partners, ouders en jeugdigen opgesteld. Unaniem bleek het thema normaliseren door de betrokken een uitgangspunt te zijn voor verdere doorontwikkeling.

We zien de afgelopen jaren het beroep op jeugdhulp stijgen. Inmiddels heeft 1 op de 7 kinderen een vorm van jeugdhulp. Ook zien we dat de meest kwetsbare jeugdigen lang moeten wachten op passende zorg. Professionals hebben het drukker dan ooit. De balans is zoek. Hoe houden we de jeugdhulp beschikbaar, betaalbaar en best passend? In West-Brabant West gaan we de komende periode op Expeditie tijdens verkenningssessies. Met ouders en jeugdigen, met partners.

Wanneer zijn de verkenningssessies?

  • Dinsdag 18 april 19:00-21:30 in Etten-Leur
  • Dinsdag 16 mei 19:00-21:30 in Roosendaal
  • Dinsdag 30 mei 19:00-21:30 in Bergen op Zoom

Aanmelden kan via deze link.

Het definitieve programma staat binnenkort op onze website.

Wil je meer weten of heb je nu al ideeën of vragen over normaliseren? Stuur dan een mail naar: normaliseren@zi2t.nl.