Kennis maken met … Jedidja Trouwborst ‘Gezien, geholpen én begrepen worden'


Een nieuwkomer in het Zorg Informatie & Inkoop Team in jeugdhulpregio West-Brabant West is Jedidja Trouwborst. Als projectleider richt zij zich op de lokale toegangen van de gemeenten. Daar is een belangrijke taak voor haar weggelegd voor het verbeteren van de analyse in de toegang voor jeugdhulp.

Als het bij de lokale toegang goed geregeld is, worden gezinnen die het echt nodig hebben op een passende manier geholpen. Inmiddels is Jedidja alweer een aantal weken aan boord. Tijd voor een kennismaking en het delen van haar eerste ervaringen.

Wat is jouw functie en wat houdt deze in? Wat zijn je eerste indrukken?

“Mijn functie is Projectleider van het project 'Versterken analyse toegang jeugd'. Binnen dit project mag ik me bezighouden met het versterken van de analyse die wordt uitgevoerd bij de lokale toegangen van de negen gemeenten in West-Brabant-West (WBW). Ik houd me bezig met het analyseren van de kwaliteit van de analyse, breng knelpunten in kaart en kom daarin met verbetervoorstellen. Die voorstellen worden getoetst in een pilot die start in het eerste kwartaal van 2024. Deze pilot mag ik aansturen.
De druk op de lokale toegangen is groot en jeugdprofessionals moeten veel werk verzetten. Tegelijkertijd mag dit de kwaliteit van een analyse niet in gevaar brengen, omdat dit direct impact heeft op de jeugdhulpaanbieders en het gezin dat hulp vraagt. In het project richt ik me ondermeer op heldere lijnen, efficiënte routes en het verstevigen van de visie van het jeugdhulpstelsel van WBW bij de jeugdprofessionals. Daarnaast gaan we aan de slag met een instrument om de bejegening en taal in de analysegesprekken te optimaliseren en op het implementeren van de verklarende analyse als een instrument, maar ook als een visie om een brede en integrale uitvraag te doen bij de gezinnen.
Toen ik begon was ik blij verrast de ontzettend mooie visie van de negen gemeenten te lezen en hoe zij het jeugdhulpstelsel uitvoeren. De visie om echt de vraag/behoefte centraal te zetten, een menselijke maat te hanteren en zoveel als mogelijk te werken met vaste gezichten, zijn schitterende en vooruitstrevende uitgangspunten. Ik hoop met het project een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van deze uitgangspunten. Dit zal ik doen in nauwe samenspraak met o.a. het programma 'Normaliseren', 'Toekomstscenario jeugd' en met de Landelijke Hervormingsagenda. Met veel enthousiasme kijk ik terug op de eerste weken!”

Wat is jouw achtergrond? Heb je ervaring met jeugdhulp/sociaal domein?

“Mijn achtergrond ligt vooral binnen het sociaal domein. Zo'n 23 jaar geleden startte ik bij de daklozenzorg in Utrecht. Daarna heb ik in Zeeland een reis gemaakt van zo'n 20 jaar van dakloze jongeren, schuldhulpverlening, reclassering, forensische zorg en heb ik in 2015 een afdeling opgezet die domein- en financieringsoverstijgende zorg leverde aan volwassen met veiligheids- en mutlicomplexe problematiek. Daarna rolde ik het accountmanagement in, ben ik manager geworden van o.a. Blijf-van-mijn-lijfhuizen, Centrum Seksueel Geweld, het GIA team, dak- en thuislozenzorg en ambulante forensische begeleiding. De laatste jaren heb ik veel projecten mogen opzetten om nieuw zorgaanbod te ontwikkelen en ben ik betrokken geweest bij diverse aanbestedingen vanuit gemeenten.

De opleidingen die ik gevolgd heb zijn Social Work, Middle management en management en organisatieontwikkeling, met een basistraining contextueel werken.
Inmiddels ben ik sinds april 2023 zzp’er. Ik werk als organisatieadviseur, trainer, coach en projectleider. In Zeeland werk ik als projectleider voor een samenwerkingsverband voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking met psychiatrische problematiek. Er vindt in mijn portefeuille een verschuiving plaats van volwassenen naar jeugd. Uiteraard heeft het veel raakvlakken, maar ik merk dat ik met enthousiasme aan de slag ga in dit (voor mij nieuwere) domein.”

Wat is jouw belangrijkste drijfveer je in te zetten vanuit jouw rol?

“Dit project sluit naadloos aan bij waar ik voor sta; vanuit de inhoud het beleid optuigen. De mensen echt zien en horen en vraaggericht denken i.p.v. aanbodgericht. De visie van WBW op de jeugdhulp is een visie waar ik als professional, maar ook als mens, volledig achter sta. Ik heb zelf ervaren in de volwassenzorg wat de impact van iemands jeugd/gezin kan hebben op de ontwikkeling naar volwassenheid. Maar ook het belang van de goede vragen stellen en iemand echt zien en horen in de spreekkamer. Deze ervaring maakt het voor mij ontzettend waardevol om nu een bijdrage te mogen leveren aan de toegang tot jeugdhulp in WBW. In een recent gesprek in de regio met ouders, deden zij de uitspraak "Besef je hoe je hart breekt als je kind zegt dat ze niet meer verder wil leven omdat ze niet meer gelooft dat er mensen zijn die haar echt kunnen en willen helpen". Ik hoop dat door de analyse in de toegang te helpen verstevigen ik iets bij kan dragen aan het toekomstperspectief van de jongeren in deze regio, zodat zij zich gezien, geholpen en begrepen voelen. Ik ben er heilig van overtuigd dat dit bijdraagt aan positieve veranderingen in de (nabije) toekomst.”


Hoe ziet jouw privéleven eruit?

“Ik ben 40 jaar oud en woon met mijn drie schitterende kinderen van 7, 13 en 15 jaar in een Zeeuws dorp tussen Middelburg en Vlissingen. Het luxe van in Zeeland wonen is dat er nog veel ruime tuinen te vinden zijn. Ik geniet dan ook van tuinieren, van het lezen van een boek onder de veranda, maar ook van gezelligheid met vrienden. Uitgebreid koken, eten met elkaar en gastvrijheid zijn voor mij belangrijke dingen. Daarnaast heb ik veel neventaken, ik ben actief betrokken in een kerkelijke gemeente, ben voorzitter van de raad van advies van een woningcorporatie en geef diverse trainingen. Voor mij zijn verbinding met mensen, diversiteit en een brede interesse kenmerkend voor hoe ik door het leven ga. Zowel privé als persoonlijk.”