Michelle Polderman, Coördinator Veiligheidsteams, stelt zich voor: “Samenwerking nodig voor ondersteunen van het gezin én het systeem als geheel”


Als Coördinator Veiligheidsteams staat Michelle Polderman sinds maart 2023 elke dag voor nieuwe uitdagingen. Zij vormt de schakel tussen de uitvoerende teams van de negen gemeenten en professionals van de netwerkpartners die in het Veiligheidsteam nauw samenwerken. Deze partners zijn Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen (JBB, WSG en LDH) en Raad voor de Kinderbescherming. In West-Brabant West bestaan drie Veiligheidsteams: Team Etten-Leur, Zundert en Moerdijk. Team Roosendaal, Rucphen en Halderberge en Team Brabantse Wal (Bergen op zoom, Woensdrecht en Steenbergen). Nu Michelle al een paar maanden aan de slag is in haar nieuwe functie, is het tijd om te vragen naar haar eerste indrukken en wat haar rol voor de komende twee jaar precies inhoudt.

Wat doe je als coördinator Veiligheidsteams?

“Ik werk samen met de projectleider Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming en de betrokken collega’s beleid en uitvoering in West-Brabant West. Vanuit mijn rol ondersteun en stimuleer ik de samenwerking tussen de professionals van de organisaties in het Veiligheidsteam en de gemeenten zelf. Ieder Veiligheidsteam komt twee keer per week digitaal bij elkaar om ingebrachte casussen te bespreken aan de hand van een (met het gezin gezamenlijk ingevulde) veiligheidskaart. Het is mijn taak om deze kaart te screenen en door te sturen naar de overige deelnemers. Daarnaast ben ik voorzitter van de overleggen en verzorg ik (proces)evaluaties. Een belangrijk deel van mijn werk is de verbinding maken tussen alle (netwerk)partners. Zo blijft iedereen betrokken en ontstaat er een veilige setting om casuïstiek en/of processen constructief te bespreken. Deze verbinding is belangrijk binnen de uitvoerende teams en met aanstuurders van de gemeenten zelf.”

Welke ervaring in jeugdhulp had je voor deze functie?

“Sinds drie jaar werk ik als Wmo consulent bij de gemeente Etten-Leur. Ik ben hier voornamelijk bezig geweest met Jongvolwassenen (overgang Jeugd naar Wmo) en casussen waar kinderen bij betrokken zijn. Recent heb ik de opleiding Regie in zorgnetwerken en ketens aan de Erasmus academie afgerond waar deze functie naadloos op aansluit. Bij de gemeente Etten-Leur werk ik nog voor 4 uur in de week. Mijn rol als coördinator Veiligheidsteams doe ik op detacheringsbasis. Voordat ik de overstap naar de gemeente maakte werkte ik 14 jaar bij de jeugdhulpaanbieder Juzt (voorheen de Zuidwester) in diverse functies. De laatste jaren was ik zorgbemiddelaar met aandachtsgebied crisishulpverlening. Dit deed ik niet alleen in West-Brabant West, maar ook in West-Brabant Oost.”

Wat is jouw persoonlijke drijfveer te werken binnen jeugdhulp?

“Ondersteunen in het proces om ouders en kinderen toe te leiden naar de voor hun best passende hulp. Ik reflecteer daarbij veel over wat ik zelf als professional, ouder of kind prettig zou vinden. Door mijn werkzaamheden binnen de Wmo kijk ik met een bredere blik. De kracht ligt volgens mij in transparant ondersteunen (in plaats van overnemen) van het gezin en het systeem als geheel. Dit vergt intensieve samenwerking van alle partners binnen en soms zelfs buiten het sociaal domein.”