RET-lid Odette van de Velde stelt zich voor


Het laatste artikel in 2023 over de ervaringen van het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET) komt uit de pen van Odette van de Velde. Als betrokken lid heeft zij veel ervaring binnen de jeugdhulp en haar inzet en betrokkenheid worden zeer gewaardeerd binnen onze regio.

Wat is jouw rol binnen het RET namens Crossroads?

“Ik ben vanaf de start van het RET betrokken geweest vanuit zorgcombinatie Crossroads. Zorgcombinatie Crossroads is een samenwerkingsverband tussen Almata, Amarant, De Viersprong, GGz Breburg en Sterk Huis en is actief in drie jeugdhulpregio’s waaronder West-Brabant West. Binnen de zorgcombinatie ben ik actief als programmamanager. Mijn belangrijkste opdracht is om de samenwerking tussen de organisaties te verbeteren en verstevigen. Vanuit deze rol neem ik ook deel aan het RET om te kijken waar de mogelijkheden liggen om passende jeugdhulp te bieden.”

Wat heeft jou ertoe aangezet lid van het RET te worden? Wat is je (persoonlijke) drijfveer?

“Samenwerking is mijn belangrijkste drijfveer. Ik geloof er niet in dat iedereen alles maar moet kunnen, maar dat je juist door de krachten te bundelen de beste jeugdhulp kunt organiseren. De keuzes vanuit de inkoop die gemeenten maken vind ik hierin af en toe wel ingewikkeld. Het is dan fijn dat we in het RET, los van de organisatiebelangen, kunnen meedenken over mogelijkheden.”

Over welke expertise beschik jij binnen het jeugdhulpveld?

“Ik heb een jarenlange ervaring in jeugdhulp en jeugd GGz in deze regio. Niet zozeer vanuit de inhoudelijke cliëntenzorg, maar wel vanuit cliëntprocessen, samenwerkingen, financiering etc. Doordat ik in drie regio’s werk, heb ik een goed zicht op het (boven)regionale aanbod. Natuurlijk is het uitgangspunt dat we jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen regio helpen, maar sommige vormen van hulp kun je alleen op grotere regionale schaal organiseren omdat dit zo specifiek is.”

Wat wil je eventueel nog meer kwijt over het RET?

“Door de samenwerking binnen het RET tussen de partijen, weten we elkaar ook buiten het RET makkelijker te vinden voor samenwerking voor andere jeugdigen die niet bij het RET komen. Zo zou het eigenlijk voor iedereen moeten kunnen gaan. Hoe mooi zou het zijn als we het RET niet meer nodig hebben omdat we daarvoor al samen een oplossing hebben kunnen vinden.”


Odette van de Velde