RET lid Renske Robben stelt zich voor


Wie zijn de gezichten van de het Regionaal Expert Team West-Brabant West (RET)? Regelmatig stellen we een bevlogen professional voor, die met collega’s van andere organisaties samenwerkt aan casuïstiek waarbij het binnen het huidige jeugdhulpstelsel in de regio onvoldoende lukt om tot de inzet van passende zorg te komen. Nu is het woord aan Renske Robben, professional bij jeugdhulpaanbieder Koraal.

Wat is jouw rol binnen het RET en namens welke organisatie neem jij deel?

“Ik ben sinds begin dit jaar lid van het regionaal expertteam in West-Brabant-West. Ik ben werkzaam binnen Koraal op locatie De Hondsberg in Oisterwijk.”

Wat heeft jou ertoe aangezet lid van het RET te worden?

“Mijn grootse (persoonlijke) drijfveer is het opzoeken van verbinding met collega's uit het werkveld. Dit om, op de eerste plaats, de cliënt verder te helpen. Daarnaast blijf ik op deze manier op de hoogte van wat er speelt in de regio over wat werkt in bepaalde casussen (en wat juist niet) en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat bepaalde knelpunten in een volgende casus eerder worden verholpen.”

Over welke expertise beschik jij binnen het jeugdhulpveld?

“Mijn expertise ligt op het gebied van zorg voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking in combinatie met complexe bijkomende problematiek, zoals ontwikkelingsproblematiek, trauma en/of hechtingsproblematiek.”

Hoe ervaar jij de samenwerking met de partners binnen het RET en wat zie jij als de toegevoegde waarde hiervan?

“Ik ervaar de samenwerking als zeer prettig en helpend. De samenwerking maakt het mogelijk om vanuit een gebundelde expertise tot een oplossing op maat te komen. Een oplossing die zonder deze samenwerking wellicht niet op tafel was gekomen. Het is fijn om ook op die manier, organisatie-overstijgend, mijn steentje bij te dragen.”