Samen op zoek naar de juiste oplossing


De gemeente Zundert heeft in 2021 naar aanleiding van een onderzoek onder inwoners Vraagwijzer opgestart.

Het goede gesprek

Meer duidelijkheid was de boodschap van de inwoners van Zundert, niet van het spreekwoordelijke "kastje naar de muur" gestuurd worden. Bij Vraagwijzer Zundert zijn daarom 2 Intake Professionals aangenomen. Zij beantwoorden vragen van inwoners over zorg, welzijn, werk, opvoeden en gezin. Daarna weten inwoners hoe zij verder kunnen. Het doel het goede gesprek aan de voorkant voeren. De tijd nemen om in gesprek met de inwoners te kijken naar wat er speelt en welke inzet passend kan zijn.

Laagdrempelig inzetten waar mogelijk

Deze inzet hoeft niet altijd gelijk zware inzet te zijn. Voor jeugd werkt Vraagwijzer Zundert nauw samen met de Jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maar ook met Jongerenwerk. Daar waar het kan een jeugdige op een laagdrempelige wijze helpen, maar als blijkt dat er meer nodig is ook korte lijnen naar inzet vanuit de Jeugdprofessional of een jeugdhulpaanbieder.

Podcast

De gemeente Zundert heeft hierover een podcast gemaakt waarin een Intake Professional, Jongerenwerker en Jeugdprofessional aan de hand van een geanonimiseerde casus vertellen hoe ze met elkaar samenwerken om de juiste oplossing te vinden voor een jeugdigen en hun gezin. Je luistert de podcast hier.


Zeven kinderen in een rondje met hun handen op elkaar kijkend naar boven naar de camera.

Meer info vind je op de website van Vraagwijzer Zundert