Samenwerken aan betere jeugdhulp doen we met partners zoals SDW


Dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders in West-Brabant West (WBW) écht samenwerken als partners blijkt uit de vruchtbare sessies tussen beleidsadviseurs van WBW en managers van SDW. Dit is één van de jeugdhulpaanbieders die kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand ondersteunt op het gebied van leven, leren, werken en wonen. SDW wil graag hun eigen beleid afstemmen op de speerpunten en de regiovisie van West-Brabant West en hoe zij hun dienstverlening in lijn hiermee kunnen ontwikkelen.

SDW nodigde experts van de regio uit om hierover van gedachten te wisselen en hoe dit kan worden aangepakt. Deze uitnodiging werd met beide handen aangepakt door Femke Staelens en Ietje Baars, beleidsadviseurs binnen het Zorg Informatie & Inkoop Team van WBW. Zij zien echt een meerwaarde van deze wederzijdse betrokkenheid.

Hoe ervaren jullie de samenwerking met de gemeenten in onze regio?

Er zijn korte lijntjes met het zorginkoopteam en de beleidsadviseurs jeugd in de regio. We merken dat de gemeenten ook erg de samenwerking met ons zoeken, en graag op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.

Wat was voor jullie de aanleiding om WBW aan te laten sluiten bij jullie strategische managementdagen?

Ietje en Femke zijn op uitnodiging in november 2022 aangesloten bij een bijeenkomst met alle zorgmanagers van SDW, om iedereen mee te nemen in de regiovisie Jeugd zoals deze is vastgesteld. We hoorden terug vanuit de groep managers dat dit enorme meerwaarde had voor hen, om kennis te nemen, vragen te kunnen stellen en in dialoog te gaan over de visie en ontwikkelingen. Vanuit Femke en Ietje kregen we dezelfde feedback. De conclusie vanuit beide partijen was dan ook dat we elkaar vaker moesten uitnodigen op verschillende thema’s.

Wat heeft de brainstormsessie van 24 maart opgeleverd?

Samen met Femke en Ietje hebben we gekeken naar de ontwikkelingen in de regio, de toekomstvisie en de opdracht, kansen en uitdagingen voor SDW in de (nabije) toekomst.

Wat waren jullie verwachtingen?

We hoopten met elkaar de dialoog aan te gaan over de genoemde ontwikkelingen, en vanuit de beleidsadviseurs feedback te krijgen over (de rol van) SDW in de regio op het gebied van jeugdzorg. Op deze manier zochten we externe input op onze toekomstplannen, zodat we niet begrensd werden door onze interne kennis en kunde.

Welke meerwaarde zien jullie?

Het samenbrengen van de kennis en ervaring van Ietje en Femke en die van de managers in de sector Kind, Jeugd & Gezin bij SDW gaf een mooie dialoog over de verschillende uitdagingen die zowel vanuit de gemeenten als vanuit de zorgorganisaties worden gezien en ervaren. Uitdagingen werden vanuit verschillende perspectieven bekeken en er werden mooie ervaringen en voorbeelden uitgewisseld.

Wat heeft het voor jullie opgeleverd?

In de dialoog zijn concrete onderwerpen benoemd waar SDW zich op dient te richten in de komende jaren als het gaat om jeugdzorg. Ook gaf de dialoog inzicht in de belangen en uitdagingen van de gemeenten, wat helpt om bepaalde processen maar ook keuzes beter te begrijpen.

Wat zijn de volgende stappen?

SDW is voornemens de beleidsadviseurs met regelmaat uit te nodigen voor sessies zoals deze. We merken dat beide partijen de samenwerking op die manier erg waarderen. Door elkaar op regelmatige basis te betrekken bij ontwikkelingen kunnen we de samenwerking versterken en uitdagingen samen aanpakken.