Subsidieregeling meerkosten 2022 voor corona Jeugd en Wmo


De compensatie van de corona meerkosten voor 2021 en 2022 blijft bestaan. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van de corona meerkosten binnen de Jeugdwet en Wmo voor 2021 en 2022.

Subsidieregeling meerkosten 2022

In 2021 en 2022 heeft onze regio de compensatie over 2020 en 2021 in de vorm van een subsidieregeling georganiseerd. Ook de compensatie over 2022 zal op deze wijze plaatsvinden en uitgevoerd worden door de gemeente Roosendaal als loket voor de gehele regio.

U kunt uw aanvraag  voor compensatie over 2022 indienen van maandag 3 april tot en met vrijdag 14 mei 2023. We benadrukken dat de aanvraag uiterlijk vrijdag 14 mei bij de gemeente Roosendaal binnen moet zijn.

Gecontracteerde aanbieders Wmo/Jeugd hebben op 30 april jl een bericht ontvangen met een aanvraagformulier Meerkosten Corona WBW. Gecontracteerde aanbieders die het aanvraagformulier nog niet hebben ontvangen kunnen deze opvragen via meerkostencoronazorg@roosendaal.nl. Ook voor vragen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.