“Tijdens een moeilijke tijd leerden wij een gezin in de buurt kennen, dat extra aandacht voor mij had”


Op de eerste dag van de Week van de Opvoeding van 2 tot en met 8 oktober, is het tijd voor een gesprek met een enthousiaste Verkenner. Anouska Vos van Buurtgezinnen sloot zich aan bij de Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen! in jeugdhulpregio West-Brabant West. Wat betekent normaliseren in de dagelijkse praktijk?

Anouska Vos is coördinator van Buurtgezinnen Roosendaal, wat houdt jouw werk in en wat vind jij er belangrijk aan?

“Ik ben coördinator van stichting Buurtgezinnen in Roosendaal en bijbehorende dorpen. Wat in 2015 begon als een kleinschalig burgerinitiatief is uitgegroeid naar een sociale onderneming met landelijke spreiding. Steeds meer gemeenten willen hun preventief aanbod versterken en in 2023 verwelkomde Buurtgezinnen de 115de gemeente. Wat Buurtgezinnen doet is eenvoudig en krachtig. De ondersteuning is maatwerk, de inzet is een duurzaam contact op basis van gelijkwaardigheid. Een steunend buurtgezin -steungezin- biedt alledaagse ondersteuning aan een gezin met vragen om hulp die geen eigen netwerk hebben. Een steungezin krijgt geen geld en de steun is op basis van vrijwillige inzet. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppel ik gezinnen -zonder netwerk- die steun kunnen gebruiken, aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Buurtgezinnen zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin, doorbreekt het eventuele sociale isolement, versterkt de gemeenschapszin en vermindert de inzet van beroepsmatige hulp en uithuisplaatsingen.”

Waarom doe jij dit werk?

“Als kind ben ik op achtjarige leeftijd vanuit de Antillen naar Nederland gekomen met mijn ouders en inmiddels woon ik al 41 jaar in Roosendaal. Als kind van een ex-verslaafde ouder heb ik ook ervaren hoe complex het kan zijn om op te groeien in een -liefdevol- gezin, waar het ook niet altijd lekker liep. Vooral als er geen steunend netwerk in de buurt is, kan dat heel zwaar zijn. In die tijd leerden wij een gezin in de buurt kennen, die ons wegwijs heeft gemaakt en vooral ook extra aandacht voor mij had. Deze ervaring met ‘mijn buurtgezin’ is tevens mijn drive om mijn werk met passie te doen met oog voor het kind, ouders en hun omgeving.”

Daarnaast is Anouska Verkenner van de Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen! Een programma van de negen gemeenten in West-Brabant West

Hoe zie je jouw rol als Verkenner en wat betekent normaliseren volgens jou?

“In mijn rol als Verkenner van de Expeditie “Normaliseren, samen gewoon doen!” hoop ik juist als professional uit het informele, preventieve werkveld met veel affiniteit voor interculturele communicatie een steentje bij te dragen. Ik zie mijn rol als Verkenner vooral als het bevorderen van de verbinding tussen de informele en formele ondersteuning. Dit kan door het delen van bijvoorbeeld succesverhalen. Ik ben ervan overtuigd dat de kracht van de samenwerking tussen formele en informele zorg kan bijdragen aan het normaliseren van de zorg. De één versterkt de ander, zodat er makkelijker kan worden op- of afgeschaald. Door samen op te trekken met de negen gemeenten, hoop ik dat net als dominostenen, een golfbeweging in gang kan worden gezet. Als professional in het preventieve werkveld en als Verkenner heb ik oog voor situaties, waarin er kansenongelijkheid is. Denk aan de baby in de wieg dat bij de start al met 0 – 1 achterstaat. Een Verkenner heeft oog voor deze situaties en o.a. inclusie, armoede of kwetsbare mentale welbevinden, vooral als er weinig netwerk is rondom een gezin.”

Meer informatie of Verkenner worden?

Ben je geïnspireerd en wil jij als Verkenner mee op pad tijdens onze Expeditie Normaliseren, gewoon samen doen? Je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar: normaliseren@zi2t.nl en één van onze Expeditieleden neemt contact met je op. 
Wil je meer weten over Buurtgezinnen? Ga naarwww.buurtgezinnen.nl. Volgen & liken kan ook: op Facebook en Instagram.

Voorbeeld Buurtgezinnen

Voorbeeld steungezin