Bijeenkomst 5 april 2024: Grip op verandering


De jeugdhulpregio heeft in samenwerking met de driehoek - gemeenten, jeugdigen en gezin, maatschappelijke partners – in 2012 de visie 'Het Jeugdbos' ontwikkeld over hoe jongeren in West-Brabant West veilig en gezond kunnen opgroeien. Deze visie is uitgebouwd tot het stelsel van West-Brabant West en vormt tot op de dag van vandaag de basis van onze samenwerking.

We houden vast aan onze koers, maar gaan de dialoog aan waar ontwikkeling nodig of gewenst is. Het draagvlak voor deze visie en de bedoeling achter ons stelsel is nog steeds groot bij gemeenten en partners. Het heeft ons ver gebracht, maar we merken dat het huidige stelsel niet overal meer past. De context is veranderd en onderliggendvraagstukken kunnen niet eenvoudig worden opgelost. We willen bewegen met gemeenten en partners en daar zijn de eerste stappen in gezet.

Op zoek naar een nieuw kleurenpalet

Op 5 april gingen de negen gemeenten en een aantal partners uit het veld (zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid) samen met elkaar in gesprek over zorgvraagstukken in de regio. Het Team Aanpak Wachttijden, onderdeel van het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ), ondersteunt onze regio en nam onze professionals mee in de systeemaanpak bij complexe vraagstukken in het sociaal domein. Met ruim honderd man aan zorgaanbieders hoog- en laagcomplex, partners van de toegang/onderwijs, voorliggend veld, Bovenregionale Expertisenetwerken Jeugd, ervaringsdeskundige ouder en jeugdige vanuit ZeBra, GI's, wethouders, managers, beleidsadviseurs en lokale aanstuurders van gemeenten is er geschetst en geschaafd om ons stelsel uit 2011 een nieuw kleurenpalet te geven, passend bij de situatie van nu. We gingen met elkaar terug naar de tekentafel.

Plan van aanpak

Vanuit de bijeenkomst is een initiatiefgroep gevormd die aan de slag gaat met een plan van aanpak. Dit plan wordt eind juni ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurders jeugd van de negen gemeenten in West-Brabant West. Wij stropen alvast onze mouwen op en kijken uit naar een verdere samenwerking in het traject.

Ben je benieuwd naar meer informatie? Kijk op onze website en houdt onze LinkedIn in de gaten.