Gezocht leden klachtencommissie Jeugd


Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor (toegang tot) hulpverlening en zorg aan jeugd en jongeren. Het is mogelijk dat over de wijze van uitvoering van die taken klachten worden ingediend. De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert hebben voor de behandeling van klachten een Klachtenregeling Jeugd vastgesteld, waarin de klachtbehandeling is opgedragen aan de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugd.

Wij zijn op zoek naar leden die affiniteit hebben met de jeugdwet en/of jeugdhulp en die voldoen aan het volgende:

  • Aantoonbare kennis en ervaring met jeugdhulp;
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Empathisch vermogen;
  • Integriteit;
  • Besluitvaardigheid;
  • Ervaring met de behandeling van klachten.
  • Gedragswetenschappelijke achtergrond is een pre, alsook mediationvaardigheid.

U ontvangt per zitting een vaste vergoeding. Daarnaast worden de door u gemaakte reiskosten vergoed. De inzet zal beperkt zijn tot enkele zittingen per jaar. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en kan na afloop van die termijn nog eenmaal voor een periode van vier jaar worden verlengd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. S.H.J. Aarts van de gemeente Bergen op Zoom via 14 0164. Solliciteren kan tot en met 26 april a.s. en dan door middel van een email-bericht: s.kerstens@isd.bergenopzoom.nl.


Kind dat iets omroept door megafoon