Innovatiebudget Jeugd


Heb je een innovatief idee om de jeugdhulpverlening in West-Brabant west te verbeteren? Is het product of de werkwijze nog niet eerder toegepast in de regio en heeft de hele regio er uiteindelijk baat van? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het innovatiebudget van de jeugdhulpregio West-Brabant west.

Ieder jaar heeft de regio namelijk een budget tot haar beschikking om de hulpverlening aan kinderen en jongeren efficienter en effectiever te organiseren. Uit dit budget kunnen eenmalig initiatieven worden gefinancierd van organisaties die een contract hebben met de regio.

Hoe kom je hiervoor in aanmerking?

Je kunt je voorstel mailen naar info@zi2t.nl. Het voorstel dient de volgende informatie te bevatten:

 1. De aanvrager moet aantonen dat de innovatie bijdraagt aan realisatie van de regiovisie;
 2. De aanvrager moet aantonen hoe de innovatie bijdraagt aan het hierboven genoemde hoofddoel;
 3. De aanvrager moet toelichten hoe gemeten/beoordeeld wordt dat de innovatie geslaagd is;
 4. De aanvraag bevat een toelichting hoe de innovatie (inhoudelijk en financieel) geborgd gaat worden bij succes;
 5. De aanvraag bevat een toelichting hoe de innovatie binnen de regio gedeeld gaat worden bij succes.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Aan de hand van onder andere de volgende criteria wordt je aanvraag beoordeeld:

 1. Een bijdrage uit het innovatiebudget is eenmalig. Het is een incidentele impuls.
 2. De aanvrager kan de bijdrage over meerdere jaren (maximaal 4 jaren) uitsmeren.
 3. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld, totdat het plafond bereikt is.
 4. Bij succes moet de hele regio van de innovatie kunnen profiteren. Niet alleen de aanvrager of een beperkt aantal gemeenten mogen er voordeel van hebben. Als dat wel het geval is en de innovatie voldoet aan de overige eisen, dan kan voor maximaal 50% van de kosten subsidie worden aangevraagd. De bevindingen moeten wel gecommuniceerd worden. Anderen moeten ervan kunnen leren.
 5. Per jaar mag maximaal een bedrag van € 75.000 worden aangevraagd door een aanvrager per aanvraag.
 6. Een aanvrager mag maximaal 1 aanvraag per jaar indienen.
 7. Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt minimaal 4 en maximaal 9 maanden voor de start van het project aangevraagd.

De negen gemeenten wegen de aanvraag af en beslissen of de aanvraag voor een eenmalige subsidie in aanmerking komt. De gemeenten behouden zich hierbij ten alle tijden het recht voor om af te wijken van bovenstaand afwegingskader.

Wie komen hiervoor in aanmerking?

 1. Organisaties, die een contract/overeenkomst hebben met de jeugdhulpregio West-Brabant west.
 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

Als organisatie dien je te beschikken over eHerkenning niveau 2.

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen kan gemaild worden naar info@zi2t.nl


Jongetje met een goed idee.