Online Oudertraining van Villa Pinedo gratis beschikbaar voor ouders in West-Brabant West


Sinds begin dit jaar is de Online Oudertraining van Villa Pinedo gratis beschikbaar voor alle ouders uit de jeugdhulpregio West-Brabant west. Deze training is een prachtige aanvulling op het online ondersteuningsaanbod dat Villa Pinedo reeds in onze regio biedt voor jongeren.

In Nederland krijgen ieder jaar 86.000 kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Eén op de drie van deze kinderen ervaart de scheiding van hun ouders als een conflictscheiding. Villa Pinedo hoopt met deze training ouders een kijkje in het hoofd en hart van hun kinderen te geven en daarmee de pijn als gevolg van een scheiding voor hun kind te beperken. Iedere situatie is uniek, daarom deelt Villa Pinedo verschillende verhalen.

Wat leren ouders tijdens deze training?

Deze online training bestaat uit 6 modules: Het Gesprek, Veranderingen, Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. De training biedt ouders handvatten om zichzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Na het volgen van de training hebben ouders geleerd:

  • Wat er echt in hun kind omgaat, zodat hun kind zich gezien en gehoord voelt;
  • Hoe de ouder bijdraagt aan het welzijn en geluk van zijn/haar kind door te handelen vanuit de rol als ouder en niet vanuit de rol als (gekwetste) ex-partner;
  • En hoe ouders hun kind de vrijheid geven om openlijk van beide ouders te houden, waardoor het kind zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaart van de scheiding.

Hoe kunnen ouders deelnemen?

STAP 1

Ga naar training.villapinedo.nl/aanmelden of scan de QR-code uit de flyer hiernaast.

STAP 2

Vul je gegevens en de naam van je gemeente in.

STAP 3

Je krijgt een actiecode. Vul deze in, zodat je kosteloos kan starten met de training.

Meer informatie

Er zijn diverse flyers beschikbaar voor het online ondersteuningsaanbod voor jongeren en de online oudertraining. Wil je deze hebben, stuur dan een mailtje naar info@zi2t.nl en vermeld daarbij of je promotiemateriaal wilt voor het ondersteuningsaanbod voor jongeren en/of voor de oudertraining en naar welk adres wij dat kunnen sturen.

Voor meer informatie zie ook: www.villapinedo.nl