Zorgmakelaar en voorzitter RET stopt per 1 juli 2024 in regio West-Brabant West


Vanaf 1 juli is de zorgmakelaar en voorzitter RET Shantie Harinandansingh niet meer werkzaam in de regio West Brabant West. De regio overweegt nu op welke manier er invulling wordt gegeven aan de zorgmakelaar en het RET.  Samen wordt gezocht naar een passende oplossing. Totdat hier een besluit over is genomen, zal er geen opvolging zijn.

Ons team en de negen gemeenten in onze regio betreuren het dat er een einde komt aan de plezierige en professionele samenwerking met Shantie. Shantie is vanaf heden niet meer bereikbaar als zorgmakelaar en voorzitter RET voor vastgelopen zorgvraagstukken. Zij zal zich komende periode richten op het afronden en overdragen van reeds geplande afspraken en werkzaamheden. Tijdens deze periode worden er geen nieuwe vastgelopen zorgvraagstukken meer opgepakt. De professionals betrokken bij lopende casuïstiek zijn reeds geïnformeerd over waar zij terechtkunnen voor hun vraagstukken. Shanti zal haar werkzaamheden voor de regio per 1 juli definitief afronden.

Vragen en contact

Voor vragen kunnen jullie terecht bij ons via het ZI2T e-mailadres info@zi2t.nl. Voor vastgelopen zorgvraagstukken kan je contact opnemen met onderstaande ondersteuningspunten: