Expertteam


Bij twijfel over, of inhoudelijke vragen over de beste passende ondersteuning van een kind of gezin kan het Expertteam meedenken. Primair zijn de Jeugdprofessionals binnen de gemeenten de doelgroep van het Expertteam, maar ook andere professionals kunnen overleggen met de gedragswetenschappers van het onafhankelijke Expertteam.

Primair zijn de Jeugdprofessionals binnen de gemeenten de doelgroep van het Expertteam, maar ook andere professionals kunnen overleggen met de gedragswetenschappers van het onafhankelijke Expertteam. Het Expertteam bestaat uit een vast team van gedragswetenschappers, die ieder een eigen netwerk meenemen/opbouwen binnen hun specialisme.

Taken van het Expertteam

Het team voert drie hoofdtaken uit:

  1. Adviseren, coachen en ondersteunen van de Jeugdprofessionals. Zowel in teamverband als individueel wordt op oplossingsgerichte wijze gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan Jeugdprofessionals. Bij vragen over de ontwikkeling van kinderen en hun opvoedsysteem en bij belangrijke beslissingen.
  2. Ontwikkelen en innoveren van jeugdbeleid.
    De gedragswetenschappers dragen zowel binnen hun moederorganisatie SPRING als in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers in de gemeenten bij aan beleid, methodiekontwikkeling en innovaties. Hierbij kunnen de gedragswetenschappers gebruik maken van hun brede netwerk in het onderwijs en de zorg. Ook is er mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te initiëren, in samenwerking met de gemeenten.
  3. Vergroten van de kwaliteit van advies en begeleiding.
    Bieden van kortdurende begeleiding, psycho-educatie of screenend hypothese-toetsend onderzoek aan cliënten, ter ondersteuning van het traject van de jeugdprofessional. Ook bieden de gedragswetenschappers training en bijscholing op inhoudelijke onderwerpen binnen SPRING.

Contact met het Expertteam

De gedragswetenschappers zijn ieder gekoppeld aan bepaalde gemeenten in de regio West-Brabant West. Zij kunnen via de Jeugdprofessional die bekend is met de casus benaderd worden. Wanneer er geen Jeugdprofessional bij het kind/gezin betrokken is, of er is vraag voor een specifieke expertise, kan contact opgenomen worden met de coördinator, Suzanne van Beek.

Contactgegevens Expertteam

Gedragswetenschapper

Gemeenten

Suzanne van Beek

coördinator/senior gedragswetenschapper

06-24960578

s.van.beek@springjeugd.nl

Rucphen / Bergen op Zoom

Martin van Krieken

Roosendaal / Etten-Leur / Zundert

Anne Kokken

Etten-Leur / Zundert / Moerdijk

Birgit Slootman

Bergen op Zoom / Woensdrecht

Didem Colak

Steenbergen / Halderberge

Annette Oomen

Roosendaal

Stichting SPRING heeft de opdracht gekregen om namens de regio het Expertteam te bemensen. Het bemensen van het Expertteam namens de regio is gegund aan stichting SPRING aan de hand van een aanbestedingsprocedure.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 08-12-2022