Regionale werkinstructie aanvraag machtiging gesloten jeugdzorg tijdens kantoortijden


In deze instructie wordt aangegeven wat de procedure is in het vrijwillig kader. Dit houdt in dat er geen sprake is van een maatregel in het kader van jeugdbescherming, dus een OTS of voogdij bij een GI, maar dat er toestemming is van de wettelijke vertegenwoordiger(s).


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022