Samenwerken aan een regiovisie: het Jeugdbos vanaf 2022


In 2014 zijn de gemeenten in jeugdhulpregio West-Brabant West gestart met het Jeugdbos. De visie is gevat in een gezamenlijk regionaal beleidskader jeugd (2018-2021). Samen met ouders, jeugdigen, jeugdhulpaanbieders en maatschappelijke partners is het jeugdhulpstelsel gebouwd. De missie was, en is, het bieden van goede en betaalbare jeugdhulp. Om dit voor elkaar te krijgen streven de gemeenten ernaar voor elk kind met een zorgvraag zo spoedig als mogelijk de best passende hulp te organiseren.

Aangezien dit beleidskader eind 2021 afliep, is er vanaf november 2020 nagedacht over de volgende stappen van de ingezette koers en het zorglandschap voor de volgende vier jaar. Vanuit de ondertitel van het kader ‘Koersvast, op weg naar verbinden’ hebben we dit met (een afvaardiging van) alle betrokkenen gedaan. Dat betekent dat we in gesprek zijn geweest (en blijven) met jeugdhulpaanbieders, jeugdigen en ouders over de wensen, kansen en uitdagingen in het jeugdhulpstelsel.

Met ondersteuning van onze partners zijn de kernwaarden, veranderde kaders, ontstane knelpunten en nieuwe inzichten uitgewerkt in een Regiovisie. Doel is om ons jeugdhulpstelsel, de werkwijze en de samenwerking door te ontwikkelen en weer in een nieuwe balans te brengen. In december hebben alle gemeenteraden in onze regio de Regiovisie vastgesteld. Daarmee hebben alle negen gemeenten onderschreven dat de Regiovisie jeugdhulp West-Brabant west 2022-2025, koersvast op weg naar een nieuwe balans! de leidraad vormt voor de komende 4 jaar.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 14-12-2022

Lees het interview met de projectleider Thomas Dijksman in de pdf-bijlage of op onze website.