Verslag webinar 23 november 2020


Tijdens het eerste regionale interactieve webinar van jeugdhulpregio West-Brabant West op 23 november 2020 met gecontracteerde aanbieders kwamen interessante onderwerpen aan bod. Jeugdhulpaanbieders spraken tijdens deelsessies over landelijke thema’s en de impact ervan op het jeugdhulpstelsel. Ook is gereflecteerd op een aantal pijlers van het jeugdhulpstelsel dat in samenspraak met aanbieders, gemeenten en gezinnen is ontwikkeld. Wat gaat er goed, wat kan er beter? De opbrengst van het webinar vormt de basis voor vervolgsessies in het voorjaar. Dan gaan jeugdhulpaanbieders met gemeenten in kleine groepen dieper in op onderwerpen. Ook wordt dan input opgehaald voor de nieuwe inkoopstrategie 2022 e.v. en de regiovisie van West-Brabant West. Het verslag van het webinar is hieronder te downloaden.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 03-11-2022