Verzoek tot tussentijdse toelating Open House, sluitingsdatum 1 oktober 2023


Bent u een aanbieder van Jeugdhulp en wilt u in aanmerking komen voor een contract in West-Brabant West dan kunt u een verzoek tot tussentijdse toelating doen. Dit doet u in Mercell tot uiterlijk 1 oktober 2023 om 12:00 uur. Dit geldt voor de tenders T24287 Laagcomplexe Jeugdhulp, T24290 Hoogcomplexe Jeugdhulp en T24313 Gezinsvervangende Woonvormen.

De eisen per tender en de daarbij behorende documenten staan in Mercell. Wanneer u aan alle gestelde eisen voldoet zullen we uitnodigen voor een verificatiegesprek. In deze uitnodiging is te vinden welke document wij van u verwachten. Wij gaan ervan uit dat u in staat bent deze tijdig voorafgaande aan het gesprek aan te leveren.

De verificatiegesprekken vinden plaats tussen 1 en 15 oktober 2023. We verwachten dat u hiermee rekening houdt in uw agenda en dat u voorrang geeft aan het voorgestelde tijdstip van verificatiegesprek.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 21-07-2023